Bilde av Hans Andreas Limi

Foto: FrP

Høyere inntekt med lavere skatt

Kommunene får fire mrd. kroner mer enn forventet i skatteinntekter i 2017. FrPs finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi, mener dette slår beina under Arbeiderpartiets skatteretorikk.

– Det må være frustrerende for Arbeiderpartiet å se at kommunenes skatteinntekter øker, selv om regjeringen har senket skattetrykket i Norge. De nye tallene viser langt på vei at det er mulig å kutte skattene og samtidig bedre velferden, sier han.

Vil jobbe mer med lavere skatter
Limi mener det er en sammenheng mellom lavere skatter og høyere vekst.

– Folk vil ha et større insentiv til å jobbe mer dersom man sitter igjen med mer av egne penger. Vi går til valg på å kutte skatter og avgifter for å gi folk større insentiver til å jobbe fremfor lediggang og at folk skal få mer å rutte med i hverdagen, sier Limi.

Skuffet over Aps dårlige løsninger
Arbeiderpartiet går til valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner, i motsetning til FrP som skal senke skatter og avgifter for folk flest. Limi mener Arbeiderpartiet møter dagens utfordringer med feil tiltak.

– Jeg er egentlig skuffet over hvor få og dårlige løsninger Arbeiderpartiet har lagt fram. Det siste bedriftene trenger, er en høyere skatteregning fra Jonas Gahr Støre. Norge har opplevd det største fallet i oljeprisen på 30 år, og da må vi legge til rette for at private bedrifter kan vokse og ansette flere folk, slår Limi fast.

Viser sterkere økonomisk vekst
Prognosene viser sterkere økonomisk vekst i Norge fremover, samt høyere skatteinntekter til kommunene.

– De nye prognosene viser at Arbeiderpartiets retorikk om at skattekutt er det samme som velferdskutt, ikke henger på greip. Vi klarer å senke skattene samtidig som vi bedrer velferden. Nå ser vi også at arbeidsledigheten faller og det skapes nye jobber, og slik skal det fortsette med FrP i regjering, avslutter Limi.