Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP

Mindre skatt, flere jobber og mer velferd

– Det er en gledelig utvikling i norsk økonomi. Ledigheten går ned, arbeidsplasser skapes og veksten er på vei opp, sier finansminister Siv Jensen.

Jensen forteller at regjeringen har styrt Norge trygt gjennom det verste oljeprisfallet på 30 år. Selv om tallene vil kunne svinge litt, er trenden likevel klar: Det går bedre i norsk økonomi.

– Regjeringens politikk virker. Vi har brukt mer penger til riktig tid og bygget landet. Vi har pusset opp skoler og sykehus, lagt asfalt, uløste oppgaver er blitt løst og vi har senket skatter og fått fart på økonomien.

– Støre må ha gått i dvale
Hun understreker at veksten i norsk økonomi og utviklingen på arbeidsmarkedet har skjedd med et bakteppe av enorme økonomiske og politiske utfordringer.

– Vi har måttet håndtere den verste flyktningkrisen vi har sett i Europa siden andre verdenskrig og det største oljeprisfallet på 30 år. Et prisfall som med all tydelighet viste oljeavhengigheten den rødgrønne regjeringen ikke tok på alvor, sier Jensen, og legger til:

– Ifølge Støres valgkamp har vi «Fire tapte år» bak oss. Han må ha gått fullstendig i dvale når han kan si slikt uten å nevne at vi har vært utsatt for tidenes oljeprissjokk. Det er oppsiktsvekkende.

Ser ut til at den vanskelige perioden er bak oss
Jensen påpeker at vi så at veksten i økonomien var på vei opp allerede i Revidert nasjonalbudsjett i mai, og at det gjennom sommeren har kommet flere gode nyheter.

– Vi jobber hardt med å omstille norsk økonomi for at Norge skal ha flere ben å stå på i fremtiden. Den jobben lykkes vi med. Det ser nå ut til at den vanskeligste perioden er bak oss. Ledigheten går ned, veksten går opp, og flere kommer i arbeid, sier hun.

Økt skatt er en dårlig løsning

– Vi må skape flere jobber. Det er det ikke politikerne som gjør, men næringslivet. Men vi kan bidra gjennom lavere skatter, mer forskning, infrastruktur og fravær av byråkrati. Da er det uforståelig at Støre aktivt går inn for å øke skattene. Det rammer bedrifter, vanlige mennesker og pensjonister. En ting er hva Ap lover. SV vil i tillegg gjeninnføre arveavgiften og innføre statlig eiendomsskatt, sier Jensen.

Hun forteller at regjeringen har senket skattene med 22 milliarder, samtidig som skatteinntektene faktisk har økt med over 64 milliarder kroner.

– Det er ingen motsetning mellom det å la folk beholde mer av sine egne inntekter og å bygge mer vei, satse på sykehjem, bygge sykehus og styrke forsvaret. Regjeringen har senket skattene for folk flest, samtidig som vi har satset på politi, forsvar, trygghet og beredskap, og sørget for at sykehuskøene går ned og flere får behandling. I tillegg gir vi flere lærere videreutdanning og ser at elevene lærer mer på skolen. Med FrP i regjering bygges det også mye mer vei og bane enn før, sier Jensen, og legger til:

– Vi utvider omsorgstilbudet med nye plasser, samtidig som vi hever kvaliteten. Norske kommuner har nå det beste resultatet på ti år og ligger i år an til å få fire milliarder mer i skatteinntekt enn det vi trodde i vår.

Modernisering, ikke reversering
Finansministeren forteller at regjeringen i neste års budsjett vil fortsette moderniseringen av Norge, og gjøre det mer lønnsomt å jobbe og skape nye arbeidsplasser.

– Vi har styrt landet trygt i en veldig vanskelig tid med tidenes migrasjonsbølge og oljeprisfall. Likevel har vi redusert skattene, fjernet arveavgiften, bygget veier og redusert ventetiden i helsevesenet. Vi må ikke endre kurs nå. Vi trenger en regjering som tar Norge fremover, ikke bakover. Ikke minst er det viktig å satse på de formålene som vi vet er viktige for å fremme vekst i økonomien; som samferdsel, forskning, utdanning og skattelettelser, sier Jensen, og avslutter:

– Gjennom vår politikk for økt vekst og reformer, styrker vi velferden i dag og legger grunnlaget for morgendagens arbeidsplasser.