Bilde av Siv Jensen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Du kan påvirke fremtiden

Vil du bidra til en varm eldreomsorg, nulltoleranse mot mobbing, fjerning av eiendomsskatten, tryggere veier og bedre integrering? Bli medlem i FrP!

Det finnes mange gode grunner til å melde seg inn i Fremskrittspartiet. Her får du noen av dem.

Varm eldreomsorg og kortere helsekø
Med FrP i regjering har vi fått vedtatt lovfestet rett til sykehjemsplass og sørget for penger til bygging av over 10 000 omsorgsplasser. I tillegg er helsekøene redusert med 70 000. Det er fordi vi prioriterer din helse.

Nå vil vi sørge for at alle eldre får like god omsorg uansett hvor i landet de bor. Derfor skal vi ha statlig finansiering av eldreomsorgen, slik at alle eldre får varm omsorg der de får spise sunn og god mat, stå opp når de vil og velge selv hva de vil gjøre. Eldre skal leve hele livet.

Samtidig vil vi fortsette å kutte i helsekøene. Hvis du blir syk i Norge skal du få god hjelp, og du skal få den raskt.

En skole som ivaretar eleven
Fremskrittspartiet vil ha en skole som ser den enkelte elevs evner og muligheter. Vi ønsker oss mer fleksibilitet i skolen, der hver enkelt elevs kunnskapsnivå vektlegges i større grad. Alle skal ha lik rett til grunnutdanning og like muligheter til å ta høyere utdanning. FrP mener et mesterbrev skal være like mye verdt som en mastergrad. Derfor satses det på yrkesfag med FrP i regjering.

I tillegg vil vi heve læreryrkets status, gjennom blant annet å gjøre lærer til en beskyttet tittel. I regjering har vi sørget for at nærmere 20 000 lærere har fått mulighet til å ta fordypning i faget de underviser i gjennom videreutdanning. Dette arbeidet vil vi fortsette.

Barn og unge skal være trygge på skolen. Derfor har FrP nulltoleranse mot mobbing, og har fått på plass et regelverk som gir de voksne i skolen plikt til å gripe inn når en elev blir mobbet. Det handler om trygghet.

Lavere skatter og avgifter
Med FrP i regjering er skatter og avgifter redusert med over 22 milliarder kroner. Det har gitt en vanlig familie om lag 8 000 kroner i skattelette. I tillegg er bilavgiftene redusert med 1,5 milliarder kroner.

Nå kjemper vi for å fjerne den urettferdige eiendomsskatten som rammer dem som har minst fra før av aller hardest. Eiendomsskatten tar ikke hensyn til hvor høy inntekt du har eller hvor stort lån du har, og er derfor krevende for mange familier i etableringsfasen eller enslige pensjonister. Derfor har vi strammet inn på kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt, og jobber for å fjerne den helt. Boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.

Trygghet hele veien hjem

Med FrP i regjering bygges det nye veier samtidig som vi sørger for at gamle veier asfalteres. Det er fordi vi mener du skal være trygg hele veien hjem. Gode veier er trygge veier, som gir mindre kø og mer tid hjemme med familien.

Vi har fått vedtatt en Nasjonal Transportplan (NTP) på over 1 000 milliarder kroner. For første gang på mange tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på norske veier. Samtidig sørger vi for gode gang- og sykkelveier, og bevilger mer til flom- og skredsikring.

FrP mener bilen er kommet for å bli og at folk flest trenger bilen for å få hverdagen til å gå opp. Derfor vil vi fortsette å satse på trygge veier.

Strengere krav til integrering
Med FrP i regjering er innvandringspolitikken historisk streng. Det kommer rekordfå asylsøkere til Norge. Vi vil fortsette en streng linje og stramme inn på familiegjenforening, i tillegg til å sette strengere krav til integrering for dem som får opphold.

Blant annet ønsker vi å forby kvinneundertrykkende plagg, som burka og nikab, samt å forby hijab i grunnskolen.

Muligheter
Som medlem i Fremskrittspartiet har du store påvirkningsmuligheter. Du kan komme med innspill til politikken ditt lokallag skal jobbe for i din kommune og FrPs partiprogram. Bare ved å være medlem påvirker du innflytelsen Fremskrittspartiet får.
Det spiller en rolle hvor stort støtteapparatet er! Det er også en mulighet i seg selv at det er så kort avstand fra medlemmene til ledelsen. Gjennom å delta på kurs og konferanser får du muligheten til å møte veldig mange flinke politikere.

Du velger selv akkurat hvor aktiv du ønsker å være. Selv om du ikke ønsker å være aktiv i det hele tatt, er du likevel en viktig ressurs som medlem. Medlemmer som er meldt inn etter 31. august og betaler medlemskontingenten, har betalt kontingenten for neste år også. Melder du deg inn i dag, får du altså et «gratisår».

Vil du bli med på laget? Meld deg inn her: https://www.frp.no/innmelding