Foto av Siv Jensen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Du kan påvirke fremtiden

Ønsker du en enklere hverdag for folk flest? Bli medlem i Fremskrittspartiet!

Folk skal få beholde mer av sine egne penger

Vi ønsker at folk flest får mer igjen å rutte med av sine egne opptjente penger. Det skal vi gjøre gjennom økning i bunnfradraget og en betydelig reduksjon i en rekke skatter og avgifter.

I tillegg jobber vi for å fjerne den urettferdige eiendomsskatten, fordi boligen din skal være et hjem og ikke et skatteobjekt. Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning som burde vært skrotet for lengst. Fremskrittspartiet skal stå på hver eneste dag stå på for at folk flest får beholde mer av sine egne penger, og vi håper at du ønsker stå sammen med oss i denne kampen.

Varm og verdig eldreomsorg

Fremskrittspartiet er opptatt av at eldre skal leve hele livet og gis en varm og verdig eldreomsorg. Det er viktig for oss at eldre par kan fortsette å bo sammen selv om den ene må bo på sykehjem. De eldre skal også sikres god og sunn mat ved å få kjøkkenet og matlukten tilbake på sykehjemmene.

Vi jobber også for at prøveprosjektet med statlig finansiert eldreomsorg skal gjelde i hele landet. Kommuneøkonomien skal ikke bestemme hvorvidt du får en sykehjemsplass eller ikke. Alle fortjener en god og verdig eldreomsorg uansett om kommunen har god eller dårlig økonomi.

Bilistenes beste venn

Fremskrittspartiet er bilistenes beste venn og det eneste partiet som virkelig prioriterer veiutbygging. Gode veier er trygge veier, som gir mindre kø og mer tid hjemme med familien. Bilen har kommet for å bli, og folk flest trenger bilen for å få hverdagen til å gå opp. Vi skal fortsette å kjempe for mer veiutbygging, bedre kollektivtilbud og lavere bilavgifter, og da trenger vi deg med på laget.

Strengere innvandringspolitikk

Fremskrittspartiet skal i Stortinget stå på for flere innstramninger i innvandringspolitikken. Vi fikk gjennomslag for flere innstramninger da vi satt i regjering og FrP har sørget for at Norge aldri har hatt strengere innvandringspolitikk. Nå skal vi kjempe videre for at vi tar imot færre kvoteflyktninger, stiller strengere krav til
familiegjenforening, forbyr nikab og burka i offentlig rom og flytter asylmottakene til nærområdene. Det er også nødvendig å være strenge og sette krav til de som kommer hit for å kunne lykkes med integreringen. Vi trenger flere på laget som vil være med å bidra til at Fremskrittspartiet får størst mulig innflytelse.

Som medlem i FrP har du store påvirkningsmuligheter, både lokalt og nasjonalt. Du velger selv hvor aktiv du vil være, som medlem er du uansett en viktig ressurs for oss. Bli med på laget!

Du kan bli medlem i Fremskrittspartiet her: www.frp.no/innmelding

Priser for medlemskap:

Hovedmedlem: kr. 350,- per år
Husstandsmedlem: kr. 175,- per år (Krever et hoved- eller honnørmedlem på samme adresse)
Honnørmedlem: kr. 175,- per år (Fylte 67 år eller ufør)
Ungdomsmedlem: kr. 225,- per år (FrP og FpU medlemskap)
FpU-medlem: kr. 100,- per år (Under 30 år)