Foto av Siv Jensen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Du kan påvirke fremtiden

Vil du bidra til en varm eldreomsorg, fjerning av eiendomsskatten, tryggere veier og strengere innvandringspolitikk? Bli medlem i FrP!

Det finnes mange gode grunner til å melde seg inn i Fremskrittspartiet. Her får du noen av dem.

Kortere helsekø og varmere eldreomsorg

Med FrP i regjering bygges det rekordmange sykehjemsplasser. I tillegg reduseres helsekøene. Det er fordi vi prioriterer din helse.

Vi skal fortsette å kutte i helsekøene og sørge for at alle eldre får varm omsorg der de får spise sunn og god mat, stå opp når de vil velge selv hva de vil gjøre, uansett hvor i landet de bor. Eldre skal leve hele livet.

Reduserer eiendomsskatten

Med FrP i regjering er skatter og avgifter redusert med over 24 milliarder kroner. Det har gitt en vanlig familie om lag 10 000 kroner i skattelette, i tillegg til at bilavgiftene er redusert med 1,9 milliarder kroner.

I regjeringsplattformen har vi fått gjennomslag for innstramminger i eiendomsskatten. Vi jobber for å fjerne denne urettferdige dobbeltbeskatningen helt. Boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.

Satser på veibygging

Fremskrittspartiet i regjering setter rekord i veibygging. Det er fordi vi mener at du skal være trygg hele veien hjem. Gode veier er trygge veier, som gir mindre kø og mer tid hjemme med familien.

I regjering har vi fått vedtatt en Nasjonal Transportplan (NTP) på over 1 000 milliarder kroner, samtidig som vedlikeholdsetterslepet på norske veier reduseres for første gang på mange tiår. Denne satsingen skal fortsette. Bilen har kommet for å bli, og folk flest trenger bilen for å få hverdagen til å gå opp.

Historisk streng innvandringspolitikk

Det føres en historisk streng innvandringspolitikk med FrP i regjering. Vi har fått gjennomslag for innstramminger, og vil fortsette en streng linje der vi strammer inn på familiegjenforening og setter strengere krav til integrering. I tillegg har vi i regjeringsplattformen fått gjennomslag for å forby heldekkende plagg, som nikab og burka, i barnehage og undervisningsinstitusjoner.

Les gjerne mer om hva vi jobber for her: https://www.frp.no/hva-vi-mener/prinsipp-og-handlingsprogram

Store påvirkningsmuligheter

Som medlem i Fremskrittspartiet har du store påvirkningsmuligheter. Du kan komme med innspill til politikken ditt lokallag skal jobbe for i din kommune og til FrPs partiprogram.

Du velger selv akkurat hvor aktiv du ønsker å være. Selv om du ikke ønsker å være aktiv i det hele tatt, er du likevel en viktig ressurs som medlem. Bare ved å være medlem påvirker du også innflytelsen Fremskrittspartiet får.

Vil du bli med på laget? Meld deg inn her: https://www.frp.no/innmelding