Kjell-Børge Freiberg. Foto.

Foto: FrP

– Må hindre at Nordland vernes i hjel

Kjell-Børge Freiberg er Nordland FrPs nye mann på Stortinget. Han er opptatt av lavere skatter og avgifter for folk flest og næringslivet og mener petroleumspolitikk vil være en viktig sak i tiden som kommer.

– Vi må hindre at Nordland vernes ihjel. Det stopper verdiskapingen i fylket vårt. I sak etter sak ser vi at hovedfokuset er å verne fremfor å utvikle. Dette kommer spesielt til syne når det gjelder oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen. Nordlands kystlinje er slående vakker, men vi overlever ikke av noe vakkert som vi ikke tar i bruk. Uten å skape næringsaktivitet og sysselsetting forvitrer lokalsamfunnene. Vi har åtte nasjonalparker, 18 landskapsvernområder og hele 175 naturreservat. Det er nok verning nå, slår Freiberg fast.

Lavere skatter og avgifter for næringslivet og folk flest
Freiberg mener det er svært viktig å legge til rette for at Nordland kan ta ut sitt potensial innenfor tradisjonelt fiske og havbruk, blant annet gjennom lavere skatter og avgifter.

Kjell-Børge Freiberg

  • Født: 1971
  • Bosted: Hennes i Hadsel kommune
  • Sivilstatus: Gift, tre barn
  • Yrke: Nylig avgått statssekretær i olje- og energidepartementet
  • Hobby: Båt
– Disse næringene går godt for tiden, men slik har det ikke alltid vært. De rødgrønne ser ikke havbruksbedriftene som bærebjelker i lokalsamfunnene, men som skatteobjekter. Det gjør ikke FrP. Vi er tvert imot opptatt av å sikre gode rammevilkår for næringene, slik at de har mulighet for utvikling, sier han, og legger til:

– Det er viktig for meg at Nordlands befolkning får bo i livskraftige lokalsamfunn, der den nordnorske skaperevnen får gode vekstvilkår. Vi skal ta Nordland i bruk. Da må vi ha lavere skatter og avgifter for både næringslivet og folk flest og bygge mer vei, tunneler, havner og flyplasser. FrP har levert på dette i regjering, og vi vil fortsette arbeidet de neste fire årene.

– Klar og tydelig nordlandsrøst i Oslo
Den nyvalgte stortingsrepresentanten gikk av som statssekretær i olje- og energidepartementet like før valgkampen. Nå gleder han seg til å jobbe for lavere skatter og avgifter, trygge arbeidsplasser, mer vei og en verdig eldreomsorg på Stortinget.

– Jeg brenner nok litt ekstra for næringslivet. Det er gjennom trygge, attraktive og lønnsomme arbeidsplasser vi skaper det gode liv og sikrer vår felles velferd. Uten dette vil vi heller ikke kunne gi en god og verdig eldreomsorg, som definitivt er en hjertesak for meg. Alt henger sammen. Politikere må bli flinkere til å se helheten i beslutningene som tas. Det ønsker jeg å bidra til, sier Freiberg, og avslutter:

– Nøkkelordet er tilstedeværelse for dem vi representerer. Jeg vil være mye i fylket vårt for å snakke med folk. Samtidig vil jeg være tilstede i hovedstaden med en klar og tydelig nordlandsrøst når beslutningene skal tas i Oslo.