Bård Hoksrud. Foto.

Foto: FrP - Lone Kjølsrud

Satser på nye sykehjemsplasser

– Vi vil sikre at flere eldre får en trygg bolig i alderdommen. Derfor har FrP i regjering satt av midler til bygging av over 10 000 nye sykehjemsplasser, sier Bård Hoksrud.

For FrP har det alltid vært viktig å sørge for at landets eldre opplever trygghet. Dessverre vet vi imidlertid at alt for mange eldre i dette landet måtte vente lenge i kø for å få en sykehjemsplass.

– Vi ønsker at de eldre skal kunne være trygge på at en sykehjemsplass står klar når behovet oppstår. I regjering har vi sørget for å øke kommunenes tilskudd til bygging av nye sykehjem, og nå tar staten over halvparten av regningen når kommunen bygger nye plasser, sier Hoksrud.

Planlegger 10 000 nye sykehjemsplasser

FrPs satsing har gitt resultater. En undersøkelse fra KS viser at landets kommuner planlegger å bygge og modernisere 10 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger fra 2017 til 2019.

– Dessverre ser vi at ikke alle eldre får nyte godt av denne satsingen. I Oslo har Arbeiderpartiet og SV lagt ned over 143 sykehjemsplasser. Dette til tross for at de i valgkampen i 2015 lovte å bedre eldreomsorgen ved å innføre å innføre store summer i eiendomsskatt. Det er rett og slett et gigantisk løftebrudd mot de eldre som har et sårt behov for en sykehjemsplass i Oslo. Det er både skammelig og uverdig, sier Hoksrud.

Stor utfordring i kommune-Norge
Mangel på sykehjemsplasser har i mange år vært en stor utfordring i kommune-Norge.

– Arbeiderpartiets løsning i mens de satt i regjering var å innføre forbud mot å føre ventelister på sykehjem. På denne måten kunne legge lokk på utfordringen med at mange eldre ikke fikk sykehjemsplass, sier Hoksrud, og avslutter:

– For oss i Fremskrittspartiet har det aldri vært et alternativ å skjule utfordringene i eldreomsorgen. I stedet har vi tatt grep, og sørget for at det vil bli bygget. Bare i år har FrP gitt tilsagn om tilskudd til bygging av flere sykehjemsplasser enn Arbeiderpartiet klarte på sine siste fire år i regjering.