Ulf Leirstein. Foto.

Foto: FrP

– Æreskultur er ukultur

FrPs justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, vil sette handling foran ord i kampen mot æreskultur, og har fire konkrete forslag.

Leirstein viser til at politiet forteller om 70 henvendelser knyttet til æresproblematikk bare ved Stovner politistasjon alene.

– Flere rykker nå ut og sier at dette ikke er greit. Samtidig ser vi ikke særlig mange konkrete tiltak for å få slutt på dette. Nå er det på tide med handling, og Fremskrittspartiet har fire helt konkrete forslag, sier han.

Dette er FrPs forslag:
1. Innvandringen til Norge, primært den ikke-vestlige innvandringen, må holdes på et absolutt minimum. Vi kan ikke ta imot flere enn det er mulig å integrere. At æreskultur har fått fotfeste i Norge er en indikator på at vi allerede har tatt imot for mange.

2. Politiet må sørge for å etterforske slike saker og ta ut tiltale. I Norge er kidnapping, trusler og drap forbudt. Vi må sørge for at familiemedlemmer som står bak slike forbrytelser havner bak lås og slå.

3. Vi må få oversikt over hva imamer i norske moskeer formidler. Imamer som ikke tydelig tar avstand fra æreskultur og denne type holdninger skal ikke få opphold i Norge.

4. Dette temaet må tas opp på norske skoler og i samtaler med elever og foreldre. På den måten kan man få avdekket mer av hva som skjer. Kanskje barn som utsettes for dette tør å snakke med læreren dersom det blir et tema. Det er ikke gitt at alle som lever under slike forhold vet hva som er greit eller ikke greit i Norge.

– Jeg tror det er viktig at vi ikke pakker dette inn. Det dreier seg først og fremst om ukultur innen islam, der enkelte foreldre og familier mener det er greit å holde sine barn – primært jenter – under total sosial kontroll på grunn av sin tro og tradisjon, sier
Leirstein.

– Må handle før det blir et større problem
Han understreker at æreskultur er et problem på liv og død for mange. Han håper derfor på støtte til FrPs forslag.

– Æreskultur er ukultur. I verste fall ender slik æreskultur med drap. Man får sin datter drept fordi hun ikke ivaretar familiens ære. En skulle tro dette hørte middelalderen til, men dette skjer nå, i år 2017. FrP har snakket offentlig om disse problemene i flere år. Nå er det på tide at flere innser at æreskultur faktisk er et problem, kanskje på liv og død for dem det gjelder, sier Leirstein, og avslutter:

– Vi må handle før dette blir et enda større problem. Fremskrittspartiet er klare til å levere konkrete tiltak. Det gjenstår å se om resten av Stortinget tar dette på alvor eller om de tror man bare skal løse dette gjennom dialog med grupper i det norske samfunnet som ikke bryr seg om vestlige verdier og vår kultur.