Atle Simonsen på landsmøtets talerstol. Foto.

Foto: FrP

– Kan ikke være Europas sosialkontor

Atle Simonsen er en av Fremskrittspartiets nye stortingsrepresentanter. Han skal sitte i Arbeids- og sosialkomiteen.

Simonsen er valgt inn som fast vara for statsråd Solveig Horne, og er, sammen med Terje Halleland, Rogalands FrPs nye ombudsmann. Han har fått plass i Arbeids- og sosialkomiteen, og gleder seg til å ta fatt på arbeidsoppgavene i sin nye hverdag.

Vil hindre trygdeeksport og arbeidslivskriminalitet
– Jeg gleder meg mest til å jobbe med å påvirke viktige saker for Norge, forhandle frem gjennomslag for FrPs politikk og debattere sosialistene i senk. Noe av det første vi skal jobbe med er hvordan å hindre trygdeeksport til utlandet. FrP vil kjøpekraftjustere barnetrygd og kontantstøtte som går ut av landet. Det er helt meningsløst at disse ordningene skal utgjøre så mye som en årslønn i land som Litauen og Polen – det var aldri meningen da man innførte disse. Norge kan ikke være Europas sosialkontor, sier Simonsen.

Han forteller at han også ser frem til å arbeide for å hindre arbeidslivskriminalitet.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med hvordan vi kan hindre arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Hvert år betaler vi over 100 milliarder kroner mer i skatt enn vi hadde behøvd, fordi det er noen som bevisst jukser og lar være å betale skatt. Det ødelegger for dem som driver seriøst, følger lover og regler og betaler ansatte det de har krav på. Derfor er det viktig for meg at den kampen trappes opp, sier han.

Skal lytte til velgerne
Samtidig ønsker den nye stortingsrepresentanten å være en ombudsmann for velgerne og næringslivet i Rogaland.

– Jeg ønsker å besøke så mange bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som mulig og få vite hva politikerne kan gjøre for å stå mindre i veien for dem. Jeg representerer Rogaland fylke på Stortinget, men det er de som har stemt FrP som har gitt meg muligheten og det er dem jeg kommer til å lytte til. Har du stemt på partier som er for høyere bompenger og klager i etterkant, så får du ikke mye sympati hos meg, slår han fast.

Nye leteareal til oljenæringen
Simonsen understreker at det er svært viktig for Rogaland at oljenæringen sikres nye leteareal.

–I valgkampen sa konserntillitsvalgt i Stortinget at så mange som 100 000 mennesker i vår viktigste næring kan miste jobben dersom det ikke gis nye leteareal. Derfor er det den viktigste saken for oss. Det vi har vært gjennom til nå vil fremstå som en frisk bris i forhold til hva vi har i vente dersom dette skulle skje. Det frustrerer og overrasker meg at så mange ikke forstår eller vil forstå hvilke verdier oljearbeiderne gir landet vårt og nekter å anerkjenne hva vi lever av i dette landet, sier han, og legger til:

– De som kommer med dyre valgløfter samtidig som de vil kutte i Norges viktigste inntektskilde uten å ha et levedyktig alternativ, har et forklaringsproblem. De trenger nemlig vår politikk for å ha råd til sin egen.

De som kommer med dyre valgløfter samtidig som de vil kutte i Norges viktigste inntektskilde uten å ha et levedyktig alternativ, har et forklaringsproblem. De trenger nemlig vår politikk for å ha råd til sin egen.


Store forventninger
Den ferske stortingsrepresentanten er opptatt av å gjøre en god jobb for partiet og velgerne.

– Jeg er stolt og glad for at jeg har fått muligheten til å være stortingsrepresentant. Det er et veldig ærefullt oppdrag å få representere Rogaland i nasjonalforsamlingen. Jeg har aldri hatt frysninger som jeg hadde under den høytidelige åpningen av Stortinget da et fullsatt storting sang nasjonalsangen, sier Simonsen, og legger til:

– Samtidig kjenner jeg på store forventninger om å gjøre en god jobb for partiet og velgerne som har stemt meg inn. Det motiverer meg å se hva endringene vi gjør faktisk betyr for folk, og det vil jeg bidra til.

– Staten må stå mindre i veien
Simonsen forteller at hans personlige hjertesak er frihet gjennom lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Atle Simonsen

  • Bosted: Stavanger
  • Sivilstatus: Gift, bonuspappa for Mina på 7 år
  • Yrke: Utdannet økonom fra Universitetet i Stavanger
  • Hobbyer: Ølbrygging og reising
  • Dyr: Har en liten hund som heter Heddi
– Staten må stå mindre i veien for mennesker som vil skape noe, la folk være i fred og la dem beholde mer av sine egne hardt opptjente penger. Det er derfor FrP finnes og det må alltid være Fremskrittspartiets misjon i norsk politikk. Det finnes så mange partier og mennesker der ute som vil at staten skal være alt for alle, alltid, og som mener at folk ikke skal få muligheten til å gjøre dårlige valg, sier han, og avslutter:

– Behandler du folk som barn, oppfører de seg som barn. Vi må alltid være motvekten til en slik «barnehage-stat».