Helge Andre Njåstad. Foto.

Foto: FrP

Tar grep i kampen mot eiendomsskatten

FrPs finanspolitiske talsmann, Helge Andre Njåstad, er godt fornøyd med skattelettelsene regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018.

– Regjeringen foreslår skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser. Det er svært gledelig at skattesatsene for folk flest og bedrifter senkes, sier Njåstad.

Står på huseiernes side

Han understreker at det for Fremskrittspartiet alltid har vært viktig å se på hvordan vi bruker skattekronene.

– Vi er opptatt av hvordan vi bruker pengene fordi vi da kan klare oss med færrest mulig skattekroner. Dem som fulgte valgkampen merket seg sikkert at FrP snakket mye om eiendomsskatten, sier han, og legger til:

– Allerede nå tar vi grep for å begrense kommunenes mulighet til å skyve regningen for manglende effektivisering over på innbyggere og næringsliv. Med den gode kommuneøkonomien vi har sikret de siste fire årene, som også blir videreført i dette budsjettet, må vi kunne forvente at eiendomsskatten går ned og ikke opp. Nå starter vi arbeidet med å stå på huseiernes side.

– Finansministeren treffer godt
Njåstad mener finansministeren treffer godt med et budsjett som legger til rette for at den positive utviklingen i norsk økonomi kan fortsette.

– Jeg er glad for at Siv Jensen som finansminister har styrt skuta trygt gjennom store utfordringer, som flyktningkrisen i 2015 og oljeprisfallet. Dette budsjettet må være tilpasset den veksten i økonomien for ikke å legge ekstra press på den norske kronen, renten og norsk konkurranseevne. Her treffer finansministeren godt, avslutter Njåstad.