Himanshu Gulati. Foto.

Foto: FrP

Flere nye politistillinger

Fremskrittspartiet vil sørge for jobb til alle nyutdannede politistudenter. Det gir flere politistillinger i distriktene.

– Det er et mål for FrP å få mer synlig politi. Da må vi sørge for at politistudentene kommer i jobb. Derfor sørger vi i budsjettet for 2018 for å opprette flere politistillinger i distriktene. Disse skal brukes til å ansette alle som går ut av Politihøgskolen i 2018, sier Himanshu Gulati.

Øker bemanningen merkbart
Gulati sitter i Justiskomiteen på Stortinget, og forteller at det i budsjettavtalen mellom FrP, Høyre, KrF og Venstre er satt av 131 millioner kroner til dette formålet i 2018.

– Det legger til rette for at de fleste i årskullet fra Politihøgskolen vil kunne bli ansatt i politiet. I tillegg til å dekke opp for de anslagsvis 350 stillingene som blir ledige på grunn av avgang, vil dette øke bemanningen merkbart også i 2018, sier han.

2 200 flere årsverk siden 2013
Han forteller at det fra 31. desember 2013 til høsten 2017 er blitt mer enn 2 200 flere årsverk i norsk politi. Av disse er nær 1 300 politiutdannede.

– Med FrP i regjering satses det på politiet. Vi har økt antall politistillinger og skal investere i et nasjonalt beredskapssenter for at politiet skal kunne reagere raskere og mer effektivt når noe skjer. Samtidig kjøper vi tre nye politihelikoptre, som blir et uvurderlig verktøy i pågående operasjoner og når spesialstyrker må settes hurtig inn, sier Gulati, og avslutter:

– Fremskrittspartiet er opptatt av at folk flest skal føle seg trygge. Derfor har vi gjort en betydelig innsats for trygghet og beredskap. Det arbeider fortsetter vi med også i 2018.