Ulf Leirstein og hund. Foto.

Foto: FrP

Full fart mot dyrepoliti i hele landet

– Årets statsbudsjett er neste skritt på vei mot et landsdekkende dyrepoliti, jubler FrPs Ulf Leirstein.

Fremskrittspartiet har i regjering sørget for å opprette dyrepoliti i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Rogaland, Østfold og store deler av Akershus. I 2018 vil også Hordaland, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland få dyrepolitienheter.

– På landsmøtet i 2017 vedtok FrP å få på plass et landsdekkende dyrepoliti. Nå er vi i gang med å oppfylle dette løftet, sier Leirstein.

På offerets side
Han er Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann, og mener et dyrepoliti er nødvendig både av moralske og praktiske grunner.

– For FrP handler kampen for et dyrepoliti om hva slags samfunn vi ønsker oss. Fremskrittspartiet ønsker et samfunn som står på offerets side, uavhengig av om offeret har fire poter eller to bein, sier han.

Et tryggere samfunn

Leirstein understreker at dyrepoliti bidrar til et tryggere samfunn for både dyr og mennesker.

– Forskningen er klar på at personer som begår vold mot dyr senere ofte begår vold mot mennesker. I USA har FBI oppgradert dyrekriminalitet til en kategori A-forbrytelse, nettopp fordi de har sett at så mange av de groveste overgriperne også begår dyremishandling. Dyrepolitiet bedriver rett og slett forebygging av overgrep også mot mennesker, sier han, og avslutter:

– I Fremskrittspartiet er vi krystallklare: Vi gir oss ikke før både dyr og mennesker over hele landet har den tryggheten de fortjener.