Bilde av Åse Michaelsen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

FrP får eldreministeren

Et årelangt krav fra FrP ble i dag oppfylt da Åse Michaelsen (FrP) ble utnevnt som Norges første eldreminister.

– Jeg er veldig glad for at Norge får sin første eldreminister. Eldre lever stadig lenger og er en ressurs for landet. De har bygget opp dette landet og gitt oss rikdom. At de får sin egen minister er på tide, sier partileder Siv Jensen.

– FrP og regjeringen har store ambisjoner for eldreomsorgen og en egen minister på området vil sikre at de eldre får den oppmerksomheten de fortjener, legger hun til.

Åse Michaelsen har lang erfaring som stortingsrepresentant for Vest-Agder FrP. Hun ble første gang valgt inn i 2005 og satt sammenhengende frem til 2017. Hun har vært medlem av kirke-, utdannings og forskingskomiteen, transportkomiteen og justiskomiteen.

Den utvidede regjeringen bestående av H, FrP og V ble presentert på slottsplassen i dag.

Solveig og Per-Willy går av

Endringene i regjeringen innebærer at FrP går fra åtte til sju statsråder. Solveig Horne går av som barne- og likestillingsminister og Per-Willy Amundsen går av som justis- og beredskapsminister.

– Solveig har vist et stort engasjement og gjort et viktig arbeid for barn og unge, og for familiens rolle i samfunnet. Nå går hun tilbake til Stortinget og jeg er sikker på at hun vil gjøre en viktig jobb for Frp også de neste fire årene, sier Jensen, og fortsetter:

– Også Per Willy vil være sentral på Stortinget fremover. Han har som statsråd hatt et sterkt fokus på innbyggernes trygghet og sikkerhet. Jeg ser frem til å samarbeide med dem begge på Stortinget fremover.

Siv Jensen fortsetter som finansminister.

Sylvi blir justisminister
Sylvi Listhaug overtar ansvaret for justisdepartementet samtidig som hun fortsatt skal være statsråd for innvandringssaker.

– Sylvi får et stort og krevende saksområde hun vil håndtere godt. FrP og regjeringen ser utfordringer knyttet til innvandring og integrering. Folkeforflytninger setter det norske samfunnet på prøve, uansett årsak. Ikke minst gjelder det den norske velferdsstatens bærekraft. Det er derfor nødvendig å føre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk, sier Jensen.

Terje Søviknes fortsetter som olje- og energiminister. Det samme gjør Ketil Solvik-Olsen som samferdselsminister, Per Sandberg som fiskeriminister og Jon Georg Dale som landbruksminister.