Helge Andre Njåstad. Foto.

Nå skal vi kutte eiendomsskatten

Fremskrittspartiet mener at eiendomsskatten er grunnleggende usosial og rammer uten tanke på inntekt eller gjeldssituasjon.

– Eiendomsskatt er skattlegging av folks hjem og bør fjernes. For FrP var en av våre viktigste valgkampsaker å kutte i, og på sikt fjerne, eiendomsskatten. Den jobben er vi nå godt i gang med, sier FrPs finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad.

I den nye regjeringsplattformen ble FrP, Høyre og Venstre enige om at maksimal eiendomsskattesats senkes fra sju til fem promille. Man skal også innføre et tak på verdsettelse av eiendommen.

– Målet er at alle skal få lavere eiendomsskatt i årene som kommer, sier Njåstad.

I statsbudsjettet for 2018 innførte man også klare begrensninger for eiendomsskatten påpeker Njåstad: Fra og med 2019 kan kommuner som innfører eiendomsskatt kun kreve inn én promille det første året. Dette er en halvering fra tidligere. Det gjøres også innstramminger i hvor mye kommunene kan øke skattesatsen med hvert år: De kan nå øke den med maks en promille i året – ned fra tidligere to promille.

– Fremskrittspartiets mål er å fjerne eiendomsskatten fullstendig. Dette vil vi fortsette å jobbe for i årene som kommer og vi er nå godt i gang med dette. Bolig skal være et hjem, ikke et skatteobjekt, avslutter Njåstad.