Åse Michaelsen. Foto.

Foto: FrP

Statlig eldreomsorg gir gode resultater

– Statlig finansiering av eldreomsorgen har lenge vært FrPs hjertebarn. Nå viser tilbakemeldingene fra forsøkskommunene at statlig eldreomsorg har gitt gode resultater, sier eldreminister Åse Michaelsen.

Seks kommuner har siden 1. mai 2016 deltatt i et prosjekt der staten har overtatt finansieringen av eldreomsorgen. I fire av disse kommunene har staten også stilt krav til hvordan kommunene skal drifte eldreomsorgen. Bakgrunnen for at prosjektet ble satt i gang var at man så hvor store forskjeller det var på kvaliteten i eldreomsorgen i de ulike kommunene i landet.

– Fremskrittspartiet har hele veien vært klare på at landets eldre skal få en verdig alderdom uansett hvilken kommune de bor i. Dette ville vi sikre gjennom statlig finansiering, slik at eldreomsorgen ikke lengre skulle kunne være en salderingspost i kommunebudsjettene, sier landets første eldreminister, Åse Michaelsen.

Økt kompetanse

Kommunene som nå har deltatt i prosjektet i snart to år melder om at deres ansatte opplever å få økt kompetanse, og at de forstår de eldres behov og situasjon bedre. Samtidig har kommunene fått støtte til å etablere gode rutiner for hvilket tjenester den enkelte eldre har bruk for.

– Det er flott å få tilbakemeldinger om at dette prosjektet har sørget for å gi de ansatte økt kompetanse. Dette vil styrke eldreomsorgen i disse kommunene, til det beste for de eldre, sier Michaelsen.

Ordningen utvides

Stjørdal i Trøndelag er blant kommunene som har deltatt i prosjektet. Der uttalte etatsjefen for omsorg at han gjerne ville utvide tidsrammen for prosjektet ut over 2019. Fremskrittspartiet lyttet til dette signalet, og i den nye regjeringsplattformen går regjeringen inn for å utvide prøveordningen, både i antall kommuner og i tid.

– Jeg håper at de gode resultatene fra forsøkskommunene kan sørge for at flere kommuner ønsker å delta i prosjektet fremover. Det har jeg tro på at vil være svært positivt, ikke bare for de ansatte i kommunen, men også for de eldre som bor der, avslutter Michaelsen.