Bilde av Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Viktige seire for FrP i ny regjeringsplattform

– Vi hadde noen klare og tydelige saker som vi kjempet for i valgkampen. På en rekke av disse områdene har vi fått gjennomslag i denne plattformen, sier partileder Siv Jensen.

Søndag vedtok FrPs landsstyre å gi sin tilslutning til den fremforhandlede regjeringsavtalen mellom Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre. Den inneholder viktige seire for FrP.

– For FrP har det hele tiden vært politikken som har vært utgangspunktet for regjeringssamtaler. Det betyr at en regjering med Venstre må inneholde politiske seire for Fremskrittspartiet, som vi ellers ikke ville fått. Det får vi nå, sier Jensen, og legger til:

– På en rekke områder har vi fått seire, men vi skal også være ærlige på de tingene vi har måttet gi i disse forhandlingene. Det har vært tøffe forhandlinger, men summen av den politikken vi har fått gjennomslag for i plattformen er større enn vi hadde klart uten Venstre. Det gir oss grunnlaget for å føre en poltikk som skaper en enklere hverdag for folk flest.

Reduserer eiendomsskatten

Jensen forteller at det har vært viktig for partiet å få gjennomslag for reduksjon i eiendomsskatten i en ny regjering.

– FrP har alltid vært veldig klare på at skattenivået skal senkes, ikke økes. Lavere skatter og avgifter for folk flest er grunnleggende for vår politikk. Nå starter vi jobben med å fjerne eiendomsskatten. I plattformen foreslår vi å redusere makssatsen i eiendomsskatten fra syv til fem promille. Det betyr at kommuner som i dag har seks eller syv promille må kutte eiendomsskatten. I tillegg foreslår vi et makstak for taksering av eiendommer, som gjør at kommuner som har et for høyt skattegrunnlag må kutte eiendomsskatten. Dette hadde aldri skjedd uten oss. Det er en viktig seier for Fremskrittspartiet. Folks hus og hjem skal ikke være et skatteobjekt, og vi skal fortsette å senke skattene, sier hun.

Fortsatt restriktiv innvandringspolitikk

Partilederen kan også slå fast at det fortsatt skal føres en restriktiv innvandringspolitikk.

– På fire år har vi flyttet norsk innvandringspolitikk langt i retning av FrPs politikk. Vi har strammet inn på en rekke områder. Det har vært et helt klart krav fra oss at innvandringspolitikken fortsatt skal være restriktiv og ansvarlig. Resultatet av forhandlingene er at vi viderefører viktige innstramminger og innfører nye. Vi strammer inn på familieinnvandring, hever kravene for å bli norsk statsborger, innfører språkkrav og nye forbud mot burka og nikab. I tillegg til dette skal vi fortsette kampen vår for å begrense og stanse trygdeeksport. Vi skal fortsatt ha kontroll, sier Jensen, og legger til:

– Vi satser også på integrering. Det handler om å få folk i jobb slik at de kan stå på egne ben, komme seg i jobb og blir en del av det norske samfunnet.

Politibevæpning og dyrepoliti

Jensen viser til at et av de store temaene i valgkampen var kampen mot terror og at et av FrPs viktigste budskap var at vi skulle ha kontroll på grensene våre.

– For FrP har det også vært viktig at politiet skal få bære våpen. Her har FrP stått helt alene, sammen med norske politifolk. Det er ikke flertall for generell bevæpning, men vi har fått gjennomslag for å øke bevæpningen. Nå får politiet lettere og oftere tilgang til våpen på sårbare steder, sier hun, og fortsetter:

– Justispolitikken vil være viktig fremover. Vi skal sikre to politifolk per 1 000 innbyggere, som vi lovet i valgkampen, og vi skal sikre en god offeromsorg. I plattformen legger vi også opp til en endring av straffeloven som skal hindre forvaringsdømte i å slippe ut tidligere enn om de hadde fått ordinær straff. Det handler om trygghet for folk flest. Ikke minst har vi også fått gjennomslag for at vi nå får dyrepoliti i alle landets fylker. På justisområdet har vi ingen tap.

Samboergaranti og eldreombud

Partilederen viser til at Fremskrittspartiet også har fått en rekke gjennomslag innenfor eldreomsorgen.

– Gjennom fire år i regjering har FrP vist at vi prioriterer eldreomsorg. Vi bygger rekordmange sykehjemsplasser og har startet reformen Leve hele livet. Alt dette skal videreføres. Forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen skal videreføres og utvides. Statlig finansiering gir mer forutsigbarhet og omsorgen kan formes på en helt annen måte enn før. Vi foreslår også å innføre en ny tilskuddsordning for å etablere kjøkken på sykehjemmene, sier hun, og fortsetter:

– I tillegg skal det opprettes et nasjonalt eldreombud i tilknytning til dagens pasient- og brukerombud. Vi skal fortsette å bygge flere sykehjemsplasser, ingen skal tvinges til å bo på dobbeltrom og vi vil forskriftsfeste en samboergaranti, slik vi har krevet. Det skal også gjennomføres en prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger. Dette var et forslag vi hadde i valgkampen.

Fortsatt satsing på olje og samferdsel

Jensen understreker at oljekranen ikke skal skrus av de neste fire årene.

– Det blir ikke åpnet for konsekvensutredning av oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja i denne perioden heller. Men oljekranen skal ikke skrus av.

– Samferdsel og gode veier er også viktig for norske arbeidsplasser og hverdagen til folk flest. Vi skal fortsette å bygge landet med god infrastruktur. Den historiske nasjonale transportplanen på over 1 000 milliarder ligger til grunn. Det sikrer at vi skal bygge rekordmye vei i årene som kommer. Med denne plattformen vil samlede bilavgifter ikke øke. I tillegg har vi fått gjennomslag for å fortsette omleggingen av engangsavgiften for å gjøre moderne og drivstoffgjerrige biler billigere for folk. For å si det enkelt: FrP skal være like god på samferdsel de neste fire årene som vi har vært de fire forrige, legger hun til.

En enklere hverdag for folk flest

– For FrP har det gjennom fire år i regjering vært viktig å forenkle hverdagen til folk flest og bedrifter. Det skal vi fortsette med. Allerede har vi gjort store forenklinger i plan- og bygningsloven, og nå foreslår vi å styrke eiendomsretten ytterligere og gjøre det enklere for folk å gjøre endringer på egen bolig uten å måtte søke kommunen. Vi vil også åpne for at det skal kunne selges øl i butikkenes åpningstid frem til klokken 21:00, i tillegg til at kommunene skal kunne avgjøre om Vinmonopolet skal få lov til å være åpent like lenge. Vi skal sikre fritt skolevalg og like rettigheter for foreldre som omsorgspersoner, og vi skal redusere byråkrati, sier Jensen, og avslutter:

– Jeg mener denne plattformen sikrer FrPs kjerneområder. Vi har vunnet der FrP er FrP, og kan videreføre og utvikle politikken vår på de viktige områdene.

Du kan lese mer om regjeringsplattformen her: https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform