Bilde av Roy Steffensen

Foto: FrP

Fagskolene styrkes

Regjeringen har lagt frem forslag til ny fagskolelov. – Dette er et viktig løft for fagskolene, sier Roy Steffensen.

– Nå kommer det ny fagskolelov som vil gi økt kvalitet i fagskoleutdanningen. Dette vil bidra til økt status for fagskoleutdanningen og studentene. Vi mener alvor med vår satsing på yrkesfagene og fagarbeideren, sier Roy Steffensen, som er glad for regjeringens innsats.

De viktigste endringsforslagene:

 • Fagskoleutdanning kategoriseres som høyere yrkesfaglig utdanning, og den skal ligge på nivå over videregående opplæring
 • Fagskoleutdanning kan i særlige tilfeller ha et omfang på inntil tre år
 • Fagskolenes styre blir utvidet, og studenter og ansatte skal ha stemmerett i styret
 • Styrene skal også ha minst to medlemmer med bakgrunn fra relevant arbeids- og næringsliv
 • Alle fagskoler skal ha en rektor
 • Fagskolene skal tilrettelegge for at studentene kan opprette studentorgan
 • Det skal være en nasjonal samordning av opptaket gjennom Samordna opptak
 • Det stilles krav om man må fylle 23 år i søknadsåret for opptak på grunnlag av realkompetanse, men det gis unntak for enkelte kunstfaglige utdanninger, der søkerne må være fylt 21 år
 • Læringsutbytte og normert studietid skal beskrives med betegnelsen studiepoeng
 • Fagskolestudentene får rett til permisjon ved fødsel og omsorg for barn, og har krav på få utsatt eksamen dersom termin faller sammen med perioden rundt fødsel
 • Fagskolene får rett til å knytte seg til en studentsamskipnad
 • Studenter som har vitnemål med fagskolepoeng kan be om å få nye vitnemål hvor betegnelsen studiepoeng står
 • Departementet kan i forskrift bestemme hvilke grader en fagskole kan gi

Likebehandler studenter

Regjeringen la i statsråd fredag frem et forslag til ny lov om fagskoleutdanning.
Den nye loven følger opp de tiltakene i fagskolemeldingen som krevde lovendringer. I tillegg foreslås det flere tiltak som vil gi bedre rettigheter for studentene, som for eksempel rett til fødselspermisjon.

– Med dette forslaget likestiller vi fagskoleutdanningen i større grad med universiteter og høyskoler. Fagskoler vil nå bli kategorisert som høyere yrkesfaglig utdanning, og studentene får rett til blant annet fødselspermisjon. Vi vil også erstatte fagskolepoeng med studiepoeng, og legge til rette for større grad av likebehandling av studenter på tvers av utdanningstype. sier Steffensen.

Fagskolestudenter er etterspurt i arbeidslivet

Han oppfordrer flere til å velge fagskoleutdanning.

– 2018 er yrkesfagenes år, og dette lovforslaget er med på å forsterke satsingen på yrkesfagene. NHOs kompetansebarometer viser at over 50 prosent av de spurte bedriftene har behov for ansatte med fagskoleutdanning. Frp vil at flere skal velge yrkesfag, og fagskolene er svært viktige aktører med tett kontakt til næringslivet og den praktiske virkeligheten. Flere må ta fagskoleutdanning, avslutter Steffensen.