Foto: FrP - Colourbox

FrP til kamp mot plast i havet

Fremskrittspartiet vil bruke bistandsmidler i kampen mot marin forsøpling.

– For Fremskrittspartiet er bekjempelse av marin forsøpling viktig sak. Vi må styrke og profesjonalisere innsatsen med å fjerne plast både på strender og under vannoverflaten, men kanskje viktigst av alt finne gode tiltak for å redusere tilførselen plast til verdenshavene, sier Terje Halleland, som sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for FrP.

15 tonn plast i havet hvert minutt

I henhold til beregninger fra World Economic Forum tilføres verdenshavene 15 tonn plast i minuttet, døgnet rundt, hele året. Dette gir negative utslag for både fiskeri og næringsliv, og bidrar til at forurensning av verdens matfat.

– Marin forsøpling er vår største felles miljøutfordring, og skal vi løse den er det avgjørende at vi har to tanker i hodet samtidig: Vi må fjerne den plasten som allerede er i havet samtidig som vi sørger for at det ikke hele tiden kommer mer, poengterer Halleland.

Må løfte blikket

Basert på en studie fra Helmholtz Centre for Enviromental Research er det anslått at 90 prosent av all plasten i havet transporteres dit via ti elver. Ingen av disse elvene ligger i Norge eller Europa.

– Den største innsatsen Norge kan gjøre i kampen mot marin forsøpling er tiltak utenfor egne landegrenser. Vi må løfte blikket, og se hvordan vi på en resultatorientert og kostnadseffektiv måte kan løfte tiltak også andre steder i verden. Satt på spissen så hjelper det lite i det store bildet å plukke søppel på norske strender, hvis man samtidig ikke klarer å få ned den globale tilførselen på 15 tonn plast i minuttet, slår Halleland fast.

Vil bruke bistandsmidler i kampen mot marin forsøpling

Ett av tiltakene Halleland trekker frem er å bruke bistandsmidler i kampen mot marin forsøpling.

– Norge bruker i dag milliarder av kroner hvert år på bistandsprosjekter, uten at dette verken gir den effekten og gevinsten som man håper på. Samtidig vet vi at mange av landene som mottar bistand fra Norge har manglende infrastruktur for avfallshåndtering, og at elvene blir brukt som deponi. Hadde vi øremerket mer av bistandsmidlene til avfallshåndteringsprosjekter ville man med dette ikke bare bidratt til lokal verdiskapning, men også gjort et globalt miljøbidrag, som også kommer Norge til gode. Sluttresultatet er at både god økonomi og et gigantisk miljøbidrag. Det må kunne sies å være god politikk, avslutter Halleland.