Bård Hoksrud og Sylvi Listhaug. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Listhaug blir helsepolitiker

Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud blir Fremskrittspartiets nye duo i Stortingets Helse- og omsorgskomité.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Bård om helse og omsorg, og ser veldig frem til å fronte FrPs helse- og eldreomsorgspolitikk, sier tidligere justisminister Sylvi Listhaug.

Kortere helsekø

Listhaug tar plass i Helse- og omsorgskomiteen etter eget ønske. Hun påpeker at det har skjedd mye bra på helsefeltet med Fremskrittspartiet i regjering.

– Færre personer står i helsekø med FrP i regjering enn da Jonas Gahr Støre gikk av som helseminister i 2013, og ventetidene går fortsatt ned, sier hun.

Både Listhaug og Hoksrud frykter at helsekøene igjen vil øke fordi KrF, sammen med de sosialistiske partiene, vil redusere stykkprisbetalingen sykehusene får for å behandle pasienter.

– Vi er bekymret for at dette vil føre til at sykehusene får mulighet til å behandle færre pasienter, noe som igjen vil kunne føre til økte helsekøer, sier de.

Bedre pasientbehandling

Den ferske duoen vil jobbe sammen for å gjennomslag for FrPs helse- og omsorgspolitikk på Stortinget, og trekker frem bedre pasientbehandling som en viktig sak for dem fremover. Selv om Norge er blant landene i verden som bruker mest penger på helse, er det fortsatt behov for å få mer og bedre pasientbehandling for pengene.

– FrP vil sette pasienten i sentrum. Vi mener Norge må bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi og nye behandlingsmuligheter. Det kan gi bedre livskvalitet og ikke minst redde livet til flere syke personer. Samtidig må vi styrke pasientens mulighet til selv å velge hvor de ønsker å bli behandlet, og sikre at de får behandling raskere, sier Listhaug.

Eldreomsorg som hjertesak

Eldreomsorg er en viktig hjertesak for både henne og Hoksrud. De er derfor opptatt av å være ombudspersoner for de eldre, og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de ikke opplever å få den hjelpen de trenger.

– Det skal være godt å bli gammel i Norge. Dessverre vet vi at for mange eldre og pårørende opplever at de ikke får den tjenesten de har behov for. Derfor ønsker vi å hjelpe disse i sin kamp mot systemet, avslutter duoen.

Som følge av at Listhaug tar plass i Helse- og omsorgskomiteen, blir Jan Steinar Engeli Johansen nytt medlem av Finanskomiteen.