Siv Jensen på landsmøtet 2018. Foto.

Foto: FrP

– Norske på papiret, men ikke i hjertet

Innvandringspolitikken skal være streng, ikke slapp og naiv, sa Siv Jensen da hun åpnet FrPs landsmøte.

Partileder Siv Jensen åpnet FrPs landsmøte med en tale om den norske hverdagen, skolepolitikk, miljø og fortsatt streng innvandringspolitikk.

Innvandrere skal respektere norske verdier

Partilederen understreket i sin tale at Norge er avhengig av den strenge innvandringspolitikken som føres med FrP i regjering, og en integreringspolitikk som stiller krav.

– Innvandrere som ønsker å bo i Norge, skal respektere norske verdier og regler. De må lære seg norsk slik at de kan få en jobb og en fremtid. Det er det mange innvandrere som gjør. Men dessverre gjelder det ikke alle. Det finnes eksempler på mennesker som fnyser av våre verdier om ytringsfrihet og likestilling, og kriminelle gjenger og ungdommer som er i direkte opposisjon mot norske verdier, lover og regler, sa Jensen, og la til:

– Det finnes foreldre som sender sine barn ut av landet på koranskoler fordi de har blitt «for norske», og personer som mener koranen står over norsk lov. De er kanskje norske på papiret – men de er det ikke i hjertet!

Mange gjennomslag i regjering

Jensen brukte også talen sin på å snakke om de mange gjennomslagene FrP har fått i regjering.

– Skatter og avgifter er satt ned med over 24 milliarder kroner. En vanlig familie med to inntekter betaler nå over 10 000 kroner mindre i skatt i dag enn da vi gikk i regjering. Sykehuskøene er kortere. Det er flere politifolk og fengselskøene er borte. Rekordmange vil bli lærere, og skoleklasser rundt om i landet får stadig flere dyktige og engasjerte lærere med faglig påfyll, sa hun, og fortsatte:

– Det er også billigere å kjøpe seg en ny bil i dag enn for fire år siden. Sikre biler med kraftig motor og god plass til en hel familie har blitt mye billigere – takket være FrP. Med Ketil bak rattet har vi satt i gang en massiv utbygging av veier. Bilistene har i alle år vært statens melkeku. Slik er det ikke lenger. Vi bruker nå mer penger på veier enn det bilistene betaler inn i avgifter og bompenger. Det er slettes ingen selvfølge i et land som har hatt samferdselsministre uten førerkort.

Innsats mot mobbing

Jensen viste også til at FrP jobber for en bedre skole, som tar elevene på alvor, bekjemper mobbing og satser på yrkesfag.

– FrPs mål med skolepolitikken er at alle barn og unge skal få bli den beste versjonen av seg selv. Da trenger vi gode lærere og en skole som ser hver enkelt elev. Og vi skal satse på yrkesfagene. Skal vi bygge landet holder det ikke bare med folk i dress. Vi trenger flere fagfolk i kjeledress, sa hun.

– I regjering har vi fått på plass en ny mobbelov som gir skolene plikt til å gripe inn når elever blir mobbet. Vi styrker barnas og foreldrenes rettigheter, og innfører mobbeombud i alle fylker. Fortsatt er det barn som blir mobbet og ikke får den hjelpen de trenger. Mobbing kan ødelegge og ta fra barn og unge viktige år. Det kan få konsekvenser for resten av livet. FrP tar kampen mot mobbing. Skolen skal være et trygt sted å være og et trygt sted å lære, slo partilederen fast.

Vil bekjempe plast i havet

Hun poengterte at Fremskrittspartiet har en god og konstruktiv miljøpolitikk.

– FrP skal være med å bidra til å redusere skadelig utslipp og begrense den menneskeskapte påvirkningen på natur og miljø. Men Norge trenger ikke lytte til Ap og MDG som får frem det verste i hverandre og norsk miljøpolitikk. Jeg forstår at folk reagerer på stengte parkeringsplasser og bompengemurer. FrP kommer aldri til å kjempe for miljøtiltak som skaper store problemer i hverdagen til folk flest. For oss handler god miljøpolitikk om resultater, sa Jensen.

– Mange er bekymret for den store forurensningen av plast i verden. Det er også jeg. Plastforsøplingen påvirker dyreliv, tilgang på mat og rent vann. Derfor er det avgjørende å stanse forsøplingen og rydde opp der det er mulig. FrP i regjering har bevilget penger til å rense opp i plastforurensning. I tillegg ønsker vi å bruke noen av de over 35 milliardene som vi i dag bruker på bistand til å rydde opp plast i havet. Vi skal ikke bruke én krone mer uten at disse pengene også går til å bekjempe plast i havet!

Tar folk flest på alvor

Partilederen påpekte at Fremskrittspartiet er et parti som tar folk flest på alvor.

– Årets landsmøte skal handle om den norske hverdagen. Hvordan livet er for folk flest i Norge. Enten man er skoleelev, arbeider, pensjonist eller gründer som drømmer om å starte egen bedrift. Vi skal ta tak i de utfordringene folk møter. Det handler om å ta folk på alvor, og det har Fremskrittspartiet alltid gjort. Vi skal bruke denne helgen til å snakke om hvordan vi skal gjøre den norske hverdagen enda bedre. Fremskrittspartiet skal fortsatt gå foran. Vi skal gjøre som vi alltid har gjort: Utfordre etablerte sannheter og tørre der andre tier!

– Jeg er utrolig stolt av å stå i spissen for dette laget. Når vi står sammen, snakker klart om vår politikk og tør der andre tier, da kan vi få til fantastiske ting sammen. Ingen skal få forandre oss. Vi skal aldri gi oss. Sammen skal vi kjempe for lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep, avsluttet partilederen.