Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Enklere og bedre hverdag for folk flest

– Norge skal være et godt land å bo i både nå og i fremtiden, sier finansminister og partileder Siv Jensen.

– I budsjettet for 2018 har regjeringen prioritert lavere skatter, samtidig som satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og et godt tjenestetilbud i kommunene fortsetter, sier Jensen.

Stadig flere i jobb

Siv Jensen forteller at norsk økonomi preget av optimisme og solid vekst, stadig flere kommer i jobb, bedriftene vokser og ledigheten er nå lavere enn snittet for de siste 20 årene.

– Dette er veldig gode nyheter for oss alle sammen, for det er noe av det viktigste vi kan holde orden på, for å trygge velferden vår, slår finansministeren fast.

– Utviklingen viser at FrPs politikk virker. Vi har snudd pessimisme til optimisme. Med Frp i regjering er Norge sterkere og tryggere. Hverdagen til folk flest har blitt enklere og bedre, legger hun til.

I revidert budsjett legger FrP til rette for at de gode tidene kan fortsette og bidrar til at det skapes flere lønnsomme arbeidsplasser.

– Det handler om at Norge skal være et godt land å bo i både nå og i fremtiden. For hver jobb som skapes, bygges Norge sterkere og vi kan bygge et bedre samfunn med trygge veier, flere sykehjemsplasser, lærere, politi og et sterkt forsvar, sier Jensen.

Flere sykehjemsplasser

Jensen poengterer at regjeringen ønsker at kommunene bygger flere sykehjemsplasser.

– Derfor foreslår vi å legge til rette for bygging og rehabilitering av ytterligere 700 heldøgns omsorgsplasser. Til sammen forslår dermed regjeringen å legge til rette for rehabilitering og bygging av 2 500 plasser i 2018, og regjeringen har lagt til rette for ferdigstillelse av hele 13 100 plasser siden 2014, sier finansministeren, og legger til:

– Kommunene får også momskompensasjon, slik at staten nå tar opp mot 70 % av kostnaden for å bygge eller renovere heldøgns omsorgsplasser.

Kutter avgifter for småbryggerier

Partilederen påpeker at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår å gi avgiftslettelse for små bryggerier.

– Vi foreslår avgiftslettelse for bryggerier som produserer under 500 000 liter øl som kan selges i butikk. Dette vil stimulere til økt mangfold, arbeidsplasser og brygging av øl lokalt, sier hun.

Styrker innsatsen mot plast i havet

Jensen forteller at Fremskrittspartiet tar kampen mot plast i havet på alvor. Regjeringen foreslår derfor å øke bistandsprogrammet mot marin forsøpling med 130 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, til totalt 280 millioner kroner i 2018.

– Rundt åtte millioner tonn plast havner i havet hvert eneste år. Den forsvinner aldri, og er til stor skade for livet i havet. Dette er en global utfordring som krever globale løsninger, og bistandsprogrammet mot marin forsøpling er en viktig del av Norges havsatsing. Derfor foreslår vi å øke programmet med ytterligere 130 millioner kroner i år, sier hun, og avslutter:

– Om lag 80-90 prosent av plasten som havner i havet kommer fra land. Derfor er det viktig at bistandsprogrammet bidrar til bedre avfallshåndteringssystemer. I tillegg bør programmet bidra til overføring av kunnskap om marin forsøpling og legge til rette for effektiv opprydding.


Les mer om satsingene i revidert nasjonalbudsjett her.