Person i blå afghansk burka. Foto.

Foto: Colourbox

Nikab- og burkaforbud på plass

Norge sender et tydelig signal til resten av verden ved å innføre lovforbud mot burka og nikab i undervisningssituasjoner.

Neste uke vedtar Stortinget forbud mot burka og nikab i undervisning. Norge blir det første nordiske landet og det sjette landet i Europa som innfører dette. Det skal innføres i barnehager, grunnskoler, videregående skole, for lærlinger, folkehøgskoler, høgskoler, universiteter og introduksjonskurs for nyankomne innvandrere.

– Vi er fornøyde med at dette omsider kommer på plass, sier Roy Steffensen.

– Fremskrittspartiet har nå trukket det politiske landskapet langt i vår retning, legger Åshild Bruun-Gundersen til.

Stor seier for FrP

Bruun-Gundersen var saksordfører for saken i Utdannings- og forskningskomiteen.

– Dette er en stor seier for partiet. Vi har fått stort gjennomslag for politikken vår. Dette er et viktig signal om at burka og nikab ikke aksepteres her. Ingen kvinner bør bli utsatt for slike undertrykkende plagg. Frem til nå har kommunene hatt litt forskjellige regler, der noen har innført lokalt forbud, andre ikke. Nå setter vi en nasjonal standard for hvordan vi vil ha det i norske skoler og opplæringsinstitusjoner.

Sikrer godt læringsmiljø

Roy Steffensen mener forbudet sender et tydelig verdisignal.

– De nye nasjonale reglene sikrer at elevene får utbytte av undervisningen. Det er pedagogiske begrunnelser for et slikt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg. Norge er et åpent samfunn hvor vi skal kunne se hverandres ansikt. Burka og nikab hindrer åpen kommunikasjon mellom barn, elever, lærlinger, studenter og lærere i undervisningssituasjoner. Et forbud mot dette er helt avgjørende for å sikre et godt læringsmiljø. I tillegg gir forbudet et tydelig verdisignal, noe vi i Frp er svært fornøyde med, sier han.

Vil ha totalforbud

Steffensen og Bruun-Gundersen håper dette forbudet i fremtiden kan danne grunnlag for et totalforbud mot burka og nikab i det offentlige rom.

– Fremskrittspartiet har kjempet mot disse kvinneundertrykkende plaggene i mange år. Nå ser vi en bevegelse i det politiske landskapet og vi håper at dette i framtiden kan danne grunnlag for et totalforbud mot burka og nikab i det offentlige rom, sier Bruun-Gundersen.

– Frp har fått gjennomslag for flere viktige verditiltak i regjeringsplattformen, sier Roy Steffensen.

Han trekker frem forbud mot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen og at arbeidsgiver får styringsrett til å nekte ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg i arbeidstiden som andre viktige Frp-seiere.

Steg i riktig retning

Bruun-Gundersen påpeker at dette forbudet er enorme steg i retning av FrPs politikk.

– I denne saken tar vi enorme steg i vår retning. Vi går fra å ikke ha et forbud i det hele tatt til å ha et nasjonalt forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehager og i undervisningssituasjoner på skoler, ved universitet og i introduksjonsprogrammet. Det er vi stolte over å ha fått på plass, avslutter hun.