Bilde av Hans Andreas Limi

Foto: FrP

Dette betyr FrPs politikk for deg

– FrP i regjering gjør godt for lommeboken til folk flest, sier Hans Andreas Limi.

Limi er FrPs parlamentariske leder. Han forteller at FrP i regjering har redusert inntektsskatten og bilavgiftene, og fjernet arveavgiften. I tillegg skal eiendomsskatten reduseres.

– Med Fremskrittspartiet i regjering er skatter og avgifter redusert med 24 milliarder kroner, og inntektsskatten er satt ned til 23 prosent. For en familie med to vanlige inntekter utgjør dette 10 000 kroner årlig. Det betyr at folk flest får beholde mer av sin egen inntekt, sier han, og legger til:

– FrP i regjering gjør godt for lommeboken til folk flest.

Lavere bilavgifter

Limi påpeker at bilavgiftene er redusert med om lag 1,9 milliarder kroner etter at FrP inntok regjeringskontorene.

– Folk som trenger det skal ha muligheten til å bruke bilen i hverdagen. Fremskrittspartiet vil ta hensyn til dem som faktisk trenger bilen for å få hverdagen til å gå opp. Vi må innse at bilen har kommet for å bli, og da kan vi ikke straffe bilistene, slår han fast.

Arveavgiften fjernet

Han poengterer også at arveavgiften er helt fjernet med FrP i regjering.

–Vi fortsetter å senke skatter og avgifter for folk flest, og til og med fjerne enkelte avgifter, som arveavgiften, helt. Det er et viktig grep både for å lette generasjonsskifter i bedriftene og for å sikre at folk som mister sine nære og kjære ikke får en urimelig skattebyrde i en allerede krevende situasjon, sier Limi.

Kutter i eiendomsskatten

Videre forklarer han at FrP også kutter i eiendomsskatten.

– FrP vil redusere, og på sikt fjerne, eiendomsskatten. Den jobben er vi nå godt i gang med. I regjeringsplattformen er Høyre, Venstre og FrP enige om at maksimal eiendomsskattesats skal senkes fra syv til fem promille, og at det skal innføres et tak på verdsettelse av eiendom. Fra og med 2019 er det i tillegg vedtatt at kommuner som krever inn eiendomsskatt kun kan kreve inn én promille det første året, en halvering fra tidligere, samtidig som kommunene kun kan øke skattesatsen med maks én promille i året, mot tidligere to promille, sier Limi, og avslutter:

– Dette er viktige skritt i riktig retning. Boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt. Kampen mot eiendomsskatten vil være en svært viktig sak for FrP ved neste års valg og vi vil fortsette å kjempe for lavere skatter og avgifter for folk flest i årene som kommer.