Himanshu Gulati og Solveig Horne. Foto.

Foto: FrP

Politiet får bære våpen på utsatte steder

FrPs justisfraksjon jubler over gjennomslag for punktbevæpning.

Stortinget har vedtatt å la politiet permanent bære våpen på utsatte enkeltsteder. FrPs justisfraksjon jubler over gjennomslag for punktbevæpning.

– Dette er en viktig seier for FrP. I lys av den høye terrortrusselen i Europa er det helt avgjørende at politiet har umiddelbar tilgang til våpen dersom en alvorlig hendelse skulle skje på utsatte steder med mye folk, sier Himanshu Gulati, som sitter i Justiskomiteen på Stortinget for FrP.

Regjeringen valgte i november å bevæpne politiet på Oslo lufthavn Gardermoen. Den nye loven om punktbevæpning vil gi politiet rett til å være bevæpnet på flere utdatte steder, som for eksempel flyplasser og store kollektivpunkter.

FrPs medlemmer av Justiskomiteen på Stortinget, Solveig Horne og Himanshu Gulati, var begge nylig med komiteen i London for å lære om britenes bekjempelse av terror.

– Norge er et av få land uten et generelt bevæpnet politi. Trusselnivået de senere årene har likevel gjort at norsk politi har blitt midlertidig bevæpnet i sammenhengende perioder. Dette har synliggjort behovet for punktbevæpning, og jeg er glad for at stortingsflertallet nå er enige med FrP om å ta grep for å skape et tryggere samfunn for innbyggerne våre, sier Solveig Horne.

Det politiske flertallet i Norge har tidligere sagt nei til Fremskrittspartiets ønske om generell bevæpning av politiet. Regjeringen har i vår både levert forslag om punktbevæpning og lansert et prøveprosjekt med elektrosjokkvåpen i flere politidistrikt for å kunne gi politiet flere maktmidler i møte med kriminelle og terrortrusselen.