Jon Helgheim. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Rimelig norskkrav

FrPs innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, er glad for at regjeringen nå vil frata innvandrere sosialstønad om de ikke lærer seg norsk.

– Det er rimelig å stille krav til innvandrere om at faktisk lærer seg norsk og viser vilje til å integrere seg i det norske samfunnet. Innvandrere skal i jobb, ikke leve av skattebetalerne. Det er et bekymringsfullt antall innvandrere som i dag mottar sosialstønad. Språk er nøkkelen til å kunne delta i et samfunn. Derfor er det svært positivt for integreringen at vi nå setter krav som dette, sier Helgheim.

Han forteller at regjeringen nå vil stramme inn kravene til innvandrere som ikke kommer i jobb. Kravet for å fortsette å motta sosialstønad er å fortsette med norskkurs.

– Fremskrittspartiet tok til orde for et slikt krav i valgkampen i fjor, og jeg mener det er et viktig krav å stille. Vi har ikke hatt et slikt krav før, og vi ser at altfor mange lever i Norge uten å kunne språket eller være en del av samfunnet vårt. Det kan ikke fortsette som i dag, og derfor må vi stille krav til den enkelte om å gjøre en innsats og ikke slå seg til ro med å leve på sosiale ytelser fordi de ikke kan språket godt nok, avslutter Helgheim.