Erlend Wiborg. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

– Skal ikke være Europas sosialkontor

Dersom EU ikke går med på å kjøpekraftsjustere velferdsytelser som går ut av landet, kan det være grunn til å se på deler av EØS-avtalen på nytt, mener Erlend Wiborg.

Regjeringen har over lengre tid jobbet med et forslag om å kjøpekraftsjustere velferdsytelser som går ut av landet, men i EU er motstanden mot dette stor.

– Det kan være grunn til å se på deler av EØS-avtalen på nytt dersom EU stemmer imot dette. EU skal ikke få bestemme over norsk politikk. Norge skal ikke være Europas sosialkontor, sier FrPs Erlend Wiborg.

Det er spesielt barnetrygden og kontantstøtten FrP og regjeringen ønsker å kjøpekraftsjustere. Det vil innebære et kraftig kutt i trygdeytelsene som går ut av landet.

– Norske velferdsordninger er i noen tilfeller altfor generøse. Det er viktig å huske at disse er basert på at mottakeren bor i Norge med norsk kostnadsnivå. Da man innførte disse ordningene var det aldri meningen at ytelsene skulle utbetales for barn som aldri har satt sine ben i Norge og som lever i land der disse utbetalingene utgjør mer enn en gjennomsnittlig årslønn, sier Wiborg, og legger til:

– Jeg vil aldri gå med på å kutte velferdsytelser i Norge på grunn av dette. Det er uaktuelt å gi dårligere ytelser til nordmenn på grunn av trygdeeksport. Da må vi heller se på om deler av EØS-avtalen kan forbedres.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort beregninger som viser at barnetrygd og kontantstøtte i 2015 til sammen utgjorde:
15,8 prosent av en gjennomsnittlig årsinntekt i Norge.
95,8 prosent av en gjennomsnittlig årsinntekt i Polen.
122,3 prosent av en gjennomsnittlig årsinntekt i Litauen.

– Disse tallene viser at en kjøpekraftsjustering er viktig for å opprettholde legitimiteten til disse velferdsytelsene. Det skal ikke være slik at norsk barnetrygd og kontantstøtte skal finansiere hele familier i utlandet, avslutter Wiborg.