Åse Michaelsen. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

– Viktig å se hvor skoen trykker

Eldreminister Åse Michaelsen jobbet mandag på sykehjemmet i Mandal. Der fikk hun med seg viktige erfaringer.

– Det er viktig for meg å se hvordan sykehjemmene i dag fungerer. Derfor var det veldig fint å få oppleve en arbeidsdag på forskjellige avdelinger på sykehjemmet. Jeg har fått et lite innblikk i de ansattes hverdag og utfordringer, og jeg har fått snakket med de eldre om hvordan deres hverdag er, sier Michaelsen.

Leve hele livet

Hun viser til at regjeringen nylig har presentert kvalitetsreformen "Leve hele livet", som løfter frem 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom.

– Mange eldre får gode tjenester der de bor, men det svikter for ofte med de viktigste tingene mange steder. Det er for stor forskjell på kvaliteten i tjenestene mellom kommuner og innad i kommuner. De gode løsningene deles i for liten grad. Med eldrereformen "Leve hele livet" sprer vi de gode løsningene over hele landet, sier Michaelsen.

– Løsningene og eksemplene i "Leve hele livet" handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til de eldre: Mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Reformen handler også om å bygge mer aldersvennlige samfunn som fremmer aktivitet blant eldre, legger hun til.

Viktig å tenke nytt

Michaelsen påpeker at eldre er en sammensatt gruppe og at det er viktig å tenke nytt i fremtidens eldreomsorg.

– For å bygge aldersvennlige samfunn må vi ta hensyn til alle de forskjellige eldre vi har der ute. Noen bor på sykehjem, andre bor hjemme. Noen er pleietrengende, mens andre klarer seg selv. Noen ønsker å være aktive og fortsatt være en ressurs i samfunnet. Jeg tror det er veldig viktig å huske at eldre har mye å bidra med, sier hun, og legger til:

– Det er viktig å tenke nytt i fremtidens eldreomsorg. Det handler ikke bare om flere hender og nye ressurser, selv om vi selvsagt trenger det også. Vi må også se på arbeidsmåten på nytt. Hvis vi for eksempel klarer å forlenge perioden de eldre får mat på og jobbe litt annerledes, kan vi slippe å servere de eldre mat altfor tidlig eller med altfor korte mellomrom. Da kan vi igjen sørge for at de eldre sover bedre. Det er mange eldre som i dag sover urolig fordi de rett og slett er litt småsultne. Mange av utfordringene innenfor eldreomsorgen henger sammen som kanskje kan løses ved at vi ser på det med nye øyne og prøver nye løsninger.

En god start

Eldreministeren har hatt en nyttig arbeidsdag ved sykehjemmet i Mandal, men er klar på at dette bare var begynnelsen.

– Dette har vært en veldig god start, og jeg håper at jeg kan komme tilbake en dag. Det er umulig å få med seg alle inntrykkene både fra ansatte og de eldre på én dag. Jeg håper derfor at jeg kan gjøre det samme ved flere sykehjem, i tillegg til blant annet hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Det er viktig å se hvor skoen trykker, avslutter Michaelsen.