Eldre ektepar sett bakfra. Foto.

Foto: Colourbox

Eldre fortjener en verdig alderdom

For FrP i regjering er det viktig å styrke eldreomsorgen. Det gjør vi blant annet gjennom eldrereformen «Leve hele livet».

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt frem en egen eldrereform, «Leve hele livet», som skal gi kommunene verktøy til å heve kvaliteten på eldreomsorgen.

– I eldreomsorgen gjøres det veldig mye bra, og de ansatte gjør en kjempeinnsats for de eldre. Dessverre vet vi at det ofte svikter med de grunnleggende tingene, sier Michaelsen.

Viktig å bistå kommunene

Hun påpeker at mange eldre ikke får i seg nok mat og riktig mat, mange opplever ensomhet og passivitet, får ikke den helsehjelpen de trenger og opplever at tjenestene ikke henger sammen. I «Leve hele livet» legges det derfor opp til å gi kommunene verktøy for å løse disse utfordringene.

– Eldre fortjener en verdig alderdom. Det er derfor viktig å bistå kommunene med løsninger som kan motvirke ensomhet og passivitet, og som sørger for at eldre får gode måltidsopplevelser, sier hun.

25 gode løsninger

Michaelsen forteller at reformen består av 25 gode løsninger og hundrevis av gode eksempler fra eldreomsorgen som har vist seg å fungere ute i kommunene. Løsningene knytter seg til mat, aktivitet, helsehjelp og sammenheng i tjenester til de eldre. Blant disse eksemplene kan kommunene finne de løsningene som kan styrke eldreomsorgen i sin kommune. Kommuner som ønsker å ta disse i bruk vil bli belønnet i øremerkede ordninger.

– Dette håper jeg kan bidra til at flere kommuner kan heve kvaliteten på eldreomsorgen, til det beste for de eldre. Jeg håper derfor flest mulig kommuner vil ta i bruk disse løsningene, avslutter Michaelsen.