Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

– FrP tar arbeidsfolk på alvor

8. august møttes partileder Siv Jensen og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen for å diskutere utfordringer og løsninger for det norske arbeidslivet.

– Fremskrittspartiet tar arbeidsfolk på alvor. Derfor er det viktig å diskutere løsninger for å få flere unge i jobb, styrke fagutdanningene og redusere arbeidslivskriminalitet, sier Jensen.

I mai sendte Jensen et brev til LO-lederen der hun inviterte ham til et møte for å drøfte samarbeid. 8. august møttes Jensen og Gabrielsen på FrPs partikontor. Jensen forteller at det ble et nyttig møte med LO-lederen, der mange viktige saker for norske arbeidsfolk ble tatt opp.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for folks hverdag er å sikre nok arbeidsplasser. For å kunne betale for velferden også i fremtiden, er vi helt avhengige av at enda flere kommer i jobb. Samtidig skal vi ha et trygt og godt arbeidsliv for alle. Fremskrittspartiet er arbeidernes parti. Derfor mener jeg at vi og fagbevegelsen har mye å snakke om, sier Jensen, og legger til:

– Det er mange temaer det er naturlig å diskutere med LO. Vi har blant annet diskutert behovet for påfyll av kompetanse i et arbeidsliv som er i stadig endring, hvordan vi kan gjøre yrkesfagene mer relevante og kampen mot arbeidslivskriminalitet. Dette er store og viktige spørsmål, der vi overordnet er enige om utfordringene.

Partilederen påpeker at Fremskrittspartiet og LO ikke nødvendigvis er like enige om hvordan disse utfordringene skal løses.

– Nettopp derfor er det viktig at vi setter oss ned og diskuterer disse tingene, og jeg er veldig glad for at vi fikk til dette møtet, sier hun.

– Fremskrittspartiet er partiet for arbeidsfolk flest. Det skal vi fortsette å være. Derfor håper jeg på et bedre samarbeid med fagbevegelsen slik at vi sammen kan finne de beste løsningene for norsk arbeidsliv og våre arbeidstakere, avslutter Jensen.