Per Sandberg. Foto

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Per Sandberg går av

I statsråd 13. august kl 13.00 gikk Per Sandberg av som fiskeriminister. Han har samtidig gitt beskjed om at han trekker seg som nestleder i FrP.

– Jeg har hatt en spennende tid som fiskeriminister i regjeringen, jeg har mye ugjort i en fantastisk næring, og skulle stått noe lenger, men det er likevel en tid for alt. Og, hvem vet, kanskje vil jeg bidra sterkere privat, sier Sandberg, og legger til:

– Som nestleder siden 2006 har jeg vært med på en fantastisk reise for partiet. Det har vært opp og nedturer og jeg er stolt av å ha vært med på å bygge Fremskrittspartiet til et stort og sterkt parti. Nå er likevel tiden inne for å gå videre å gjøre noe annet, og få mulighet til å bruke mer tid på privatlivet. Jeg vil ønske min etterfølger i vervet som fiskeriminister lykke til med en viktig jobb for Norge og norsk næringsliv.

Jensen: – Respekt for Pers beslutning

Partileder Siv Jensen har forståelse for at Per Sandberg velger å gå av som fiskeriminister og nestleder.

– Per Sandbergs reise til Iran har skapt mange reaksjoner i partiet og samfunnet. Det mener jeg er forståelig. FrPs posisjon overfor Iran er og skal være meget tydelig, sier hun.

– Per har vært viktig for FrP og regjeringen gjennom mange år. Han har gjort en formidabel innsats for partiet over mange år og at det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå av. Per er en av partiets mest erfarne rikspolitikere. Jeg vil takke for hans betydelige innsats for partiet over mange tiår, sier Jensen.

Per Sandberg ble valgt som nestleder i 2006, samme år som Siv Jensen ble valgt til leder. Han har vært stortingsrepresentant fra 1997 til 2017 og har ledet både Stortingets justiskomité og transportkomité.

Ny nestleder konstitueres

– Jeg mener det er naturlig at det konstitueres en fungerende første nestleder, og vil invitere sentralstyret til å gjøre det på sitt første møte. Vervet som første nestleder er viktig. Både partiet og jeg trenger det i arbeidet frem mot valget neste år, sier Jensen.

Konstitueringen vil vare frem til landsstyremøtet i oktober, der landsstyret kan velge å forlenge konstitueringen frem til landsmøtet i mai neste år.

På landsmøtet 2019 er det valg på begge nestlederposisjonene. I forkant av landsmøtet vil en valgkomite sammensatt av fylkeslagene med størst valgoppslutning legge frem en innstilling til valgene på vanlig måte.

Sentralstyrets første møte er planlagt til mandag 3. september.