Silje Hjemdal. Foto.

Foto: FrP

Vil ha søndagsåpent i sommermånedene

FrPs Silje Hjemdal mener butikker må få holde søndagsåpent i juni, juli og august.

– Mange butikker er avhengige av omsetning i sommerhalvåret for å kunne drifte resten av året. Vi mener derfor at butikker skal kunne ha søndagsåpent i juni, juli og august, sier Hjemdal.

Større forutsigbarhet

Hun forteller at det i dag er opp til hver enkelt kommune å avgjøre om butikker får holde åpent på søndager, og at dette kun gjelder i turistkommuner. Fremskrittspartiet ønsker å gi butikker og næringsdrivende forutsigbarhet, gjennom å sørge for at alle butikker kan ha åpent i juni, juli og august.

– For FrP er det viktig å sikre gode vilkår for butikkene. Vi vet at mange butikker avhenger av sommerhalvåret for å kunne overleve, og derfor vil vi legge til rette for at flere butikker skal kunne ha søndagsåpent i sommermånedene, sier hun.

Mer rettferdig praksis

Hjemdal påpeker at praksisen i dag er skjev og urettferdig.

– Butikker i kommuner som defineres som turiststeder kan i dag holde åpent på søndager, men det er ikke alltid like lett å avgrense hva som er en turistkommune og ikke. Det betyr at dagens regelverk ikke er særlig forutsigbart for butikkene, sier hun, og legger til:

– Det er svært ulik praksis for søndagsåpent om sommeren fra kommune til kommune. Fremskrittspartiet mener at å tillate søndagsåpne butikker i alle landets kommuner i juni, juli og august vil gi butikkene større forutsigbarhet og være mer rettferdig.

Valgfrihet for kunder og forbrukere

Hjemdal understreker at søndagsåpne butikker sikrer større valgfrihet for folk flest.

–Butikkene trenger en bærekraftig omsetning. Når det er i sommerhalvåret man klarer å få denne omsetningen bør butikkene få holde åpent også på søndager. Dette vinner lokale kjøpmenn på, men det sikrer også større valgfrihet for kunder og forbrukere. Hvorfor skal ikke folk få lov til å kjøpe melk og brød når det passer dem? avslutter hun.