Åse Michaelsen. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Gir kommunene hjelp i eldreomsorgen

I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen gi kommunene 48 millioner kroner i støtte til gjennomføring av Leve hele livet.

– Våre eldre fortjener en trygg og verdig alderdom. I budsjettet for 2019 setter vi derfor av midler som skal støtte og bistå kommunene med å bedre tjenestene i eldreomsorgen, til det beste for våre eldre, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

For under ett år siden fikk Norge sin aller første eldreminister. Etter kort tid i jobben la Åse Michaelsen frem regjeringens nye eldrereform, Leve hele livet. Målet med reformen er å styrke kvaliteten på tjenestene til våre eldre.

– Dessverre vet vi at kommunene ofte svikter med de viktigste delene av eldreomsorgen: mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Dette tar i regjeringen på alvor, og gjennom denne eldrereformen ønsker vi å øke kvaliteten på tjenestetilbudet til eldre i kommunene, sier Michaelsen.

Trygghet i hjemmet

Reformen består av 25 konkrete og utprøvde løsninger som kommunene kan benytte seg av for å styrke tjenestene til sine eldre. Gjennomføring av forebyggende hjemmebesøk hos eldre er en av løsningene som eldre- og folkehelseministeren mener flere kommuner bør gjennomføre.

– Det er viktig at eldre som bor hjemme opplever trygghet og har en god alderdom. Ved at ansatte i kommunene besøker de eldre som bor hjemme, kan de blant annet bidra med å gjøre hjemmet tryggere for de eldre og sørge for at eldre som ønsker det får deltatt på aktiviteter i kommunen. Det er viktig for å forebygge ensomhet, sier Michaelsen.

Støtte til gjennomføring

I budsjettet for 2019 bevilger regjeringen 48 millioner kroner til å støtte og bistå kommunene i gjennomføring av reformen, slik at de kan gi sine eldre bedre tjenester. Behovet for et støtteapparat i kommunene har blitt tydelig kommunisert i dialogmøter med eldre, pårørende og ansatte i kommunene og av forskere.

– Mitt mål er å styrke eldreomsorgen i hele landet gjennom regjeringens eldrereform. Men vi vet at for å klare dette, må kommunene få støtte og bistand til å tilpasse og gjennomføre reformen lokalt. Det sørger regjeringen nå for at kommunene får i budsjettet for 2019, sier Michaelsen.