Harald Tom Nesvik. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Lønner seg å satse på havbruk

Etter en eventyrlig vekst og satsing innen havbruk får nå fiskerikommuner og -fylkeskommuner utbetalt til sammen tre milliarder kroner fra Havbruksfondet.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016 og skal sikre havbruksfylker og -kommuner inntekter fra veksten i havbruksnæringen. Det er nå 164 kommuner og 10 fylker som får gode utbetalinger fra fondet i 2018.

– Det er både riktig og viktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapingen som genereres langs kysten. Derfor burde det være en selvfølge at de får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Optimisme innen havbruksnæringen

Havbruksnæringen i Norge har hatt en eventyrlig vekst, og har blitt en særdeles viktig næring langs hele kysten. Kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap og tilrettelegger for næringen, og for å sikre at utviklingen er bærekraftig. Dette gjør kommunene blant annet ved å utarbeide kommuneplaner som bidrar til å gi næringen gode rammevilkår.

– Jeg er glad for å se en slik optimisme knyttet til havbruksnæringen. Havbruk er viktig også for fremtiden, og da er det nødvendig å tilrettelegge for nettopp denne næringen, sier Nesvik.

Oppfordrer kommunene til økt satsing

Tidligere har kommunene fått småpenger for å tilrettelegge for havbruksnæringen, samtidig som næringen naturlig nok beslaglegger store arealer i kommunen. Derfor er Havbruksfondet en viktig satsing for regjeringen.

– Dette er en fornuftig måte å gi tilbake til lokalsamfunnene på. Kommunene får kompensasjon for beslag av, og utvikling av sjøarealer. Det er slik vi sikrer både vekst og utvikling på en positiv måte, sier Nesvik, og legger til:

– Jeg håper vi også fremover vil se økt vekst og satsing innen havbruk. Det er en næring for fremtiden som bidrar massivt til både verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet.