Foto av Stortinget

Foto: FrP

Nye ansikter på Stortinget

FrPs stortingsgruppe får to nye representanter og gjør rokkeringer i komiteene.

På grunn av Bård Hoksrud og Kjell-Børge Freiberg sin inntreden i regjering har deres varaer steppet inn i deres plass på Stortinget.

Stine Margrethe Knutsdatter Olsen fra Telemark tar Hoksruds plass, mens Dagfinn Henrik Olsen stepper inn for Freiberg.


– Jeg gleder meg til å starte arbeidet som stortingsrepresentant for FrP. Jeg er opptatt av at vi kvalifiserer de unge til arbeidslivet, og jeg ønsker å sette et spesielt fokus på å løfte yrkesfagene, sier Knutsdatter Olsen som vil gå inn i utdannings- og forskningskomiteen.

Dagfinn Henrik Olsen fra Nordland vil gå inn i transportkomiteen.

– Samferdsel og transport er en av fanesakene for FrP. Som representant for Nordland vil jeg jobbe for opprusting av veinettet i regionen vår. Det er viktig både for privatpersoner, men ikke minst for næringslivet, sier Olsen.

I forbindelse med inntredenen til de nye representantene blir det også gjort endringer i komitésammensetningene.

Aust-Agders Åshild Bruun-Gundersen vil gå fra utdannings- og forskningskomiteen til rollen som fraksjonsleder i helsekomiteen.

– Det er ærefullt å få ansvaret for å lede FrPs arbeid innen helse og omsorg. Reell valgfrihet i eldreomsorgen blir en viktig sak for meg inn mot kommunevalget neste år, sier Bruun-Gundersen.

Samtidig vil Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark går over fra transportkomiteen til næringskomiteen.

– Næringsutvikling er noe av det viktigste for Finnmark og her har vi store muligheter. Fiskeri, gruvedrift og mineraler og selvsagt turisme er områder som kan skape vekst, utvikling og store inntekter for fylket vårt. Samtidig har vi også de store mulighetene innen olje og gass i Barentshavet. Jeg vil holde Finnmark høyt fremme i min nye komite, sier Strifeldt.