Foto Morten Stordalen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Fortsatt full fart i byggingen av Norge

Morten Stordalen gleder seg over at regjeringen fortsatt holder tempoet oppe i bygging av vei og jernbane.

Det ferske samferdselsbudsjettet for neste år er på 73,1 milliarder kroner, en vekst på nær åtte prosent sammenlignet med i år. Sammenlignet med de rødgrønnes siste budsjett i 2013 er veksten på hele 75 prosent.

– Dette viser tydelig at det utgjør en forskjell at FrP styrer samferdselsdepartementet. Bygging, og ikke minst vedlikehold, av veier og jernbane har fått en mye høyere prioritet, sier samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen.

Økt vedlikehold og mer vei

FrP i regjering har økt satsingen på vedlikehold kraftig og med denne regjeringen har vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet blitt redusert for første gang på flere tiår.

– Denne utviklingen fortsetter også til neste år, da med en reduksjon i etterslepet på 1,8 milliarder kroner. Det er særlig utbedring av tunneler som vil være viktig det neste året, sier Stordalen.

I tillegg bygges det mye ny vei. Hele 104 kilometer med ny firefelts motorvei skal åpnes neste år. Samtidig gjør vi veiene tryggere.

– Vi foreslår å bruke nær 1,9 milliarder kroner på skredsikring av veiene våre. Dette kommer særlig distriktene til gode. Folk skal ikke kjøre til og fra hjemmet sitt med hjertet i halsen, sier Stordalen.

Storsatsing på jernbane

Også på jernbane vil det være høy aktivitet neste år. 25,5 milliarder av samferdselskronene går til jernbane, rundt to milliarder kroner mer enn i fjor.

– Vi fortsetter satsingen på intercity i østlandsområdet, investerer i nye signalanlegg og kjøper nye togsett. Samtidig setter vi av penger til planlegging av Ringeriksbanen, som skal forkorte reisetiden på Bergensbanen dramatisk.

Reduserer bompengeandelen

Regjeringen vil videreføre ordningen med å redusere takstene i bomringen gjennom en tilskuddsordning, og foreslår å bevilge over 500 millioner tilskudd for å kutte bomprisene i 2019. Bompengeandelen går altså ned samtidig som veiinvesteringene går opp. Andelen bompenger i veiprosjekter reduseres fra 40 prosent under forrige regjering til 28 prosent under Solberg-regjeringen.

– En reduksjon av bompengeandelen hadde aldri skjedd uten FrP i regjering. Samtidig er det viktig å understreke at de mye omtalte byvekstavtalene som dessverre vil sørge for at det dukker opp flere bommer i en del av byene våre er lokale vedtak. Regjeringen pålegger på ingen måte lokalpolitikerne å bruke bomfinansiering i disse avtalene. Det er verdt å huske på når man skal stemme i kommunevalget neste år, sier Stordalen.