Foto av Jan Steinar Engeli Johansen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Reduserer skatten for bedrifter

– Vekstviljen skal stimuleres, ikke begrenses, mener Jan Steinar Engeli Johansen i FrPs finansfraksjon.

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å redusere skatten for bedriftene fra 23 til 22 prosent. Det får FrPs finanspolitikere til å smile.

– Dette kom egentlig litt som en overraskelse på meg. Det er klart jeg er glad for at regjeringen enda en gang foreslår å redusere skatten for næringslivet, men jeg hadde ærlig talt ikke forventet det, innrømmer Jan Steinar Engeli Johansen.

Redusert fra 28 til 22 prosent

Reduksjonen i den såkalte selskapsskatten kommer på toppen av reduksjonen som tidligere er gjort av regjeringen. Da FrP gikk inn i regjeringskontorene var skattesatsen for bedrifter på 28 prosent, mot dagens 23 prosent. Denne satsen foreslår altså redusert ytterligere.

– Skatteforliket mellom seks partier på Stortinget slår fast at skattesatsen skal ned til 23 prosent, men nå foreslår regjeringen å gå enda lenger. Bakgrunnen for det er at norsk næringsliv er konkurranseutsatt og det er viktig at vår skattepolitikk er tilpasset internasjonale skattenivåer. Når skattenivået går ned, styrker det konkurransekraften til norske bedrifter, fastslår FrP-politikeren.

Sikrer norske arbeidsplasser

FrP mener at skattereduksjoner bidrar til vekst i næringslivet og at det motsatte vil hemme investeringsviljen.

– Regjeringens foreslåtte skattelettelser vil fremme investeringer, og dermed gjøre økonomien mer vekstkraftig. Når vi senker skattesatsene for selskaper blir det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, avslutter Engeli Johansen.