Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

Rollen som ombudsmann går først

– Der andre partier er opptatt av reguleringer, byråkrati og papirflytting, er vi opptatt av mennesket på den andre siden av et søknadsskjema, sier Jon Helgheim.

– I FrP er vi opptatt av å lytte til den enkeltes bekymringer og å ta disse bekymringene på alvor. Det er et bærende prinsipp som gjennomsyrer hele vår organisasjon, sier Helgheim.

Beste ombudsparti i Drammen

En granskning av de folkevalgte politikerne i Drammen fastslår at det er Fremskrittspartiets representanter som har vært de mest aktive ombudsmennene i enkeltsaker. Dette er det bred enighet om, på tvers av partitilhørighet.

– Det er veldig hyggelig at innsatsen vi gjør blir lagt merke til, også av de andre partiene. Jeg tror de andre politikerne har mye å lære av FrP. En aktiv ombudsrolle kan bidra til å avdekke alvorlig systemsvikt og svakheter i kommunenes administrasjon, sier Helgheim.

Vil være ombudsmann for hele Norge

Tidligere i år ble Helgheim hedret som årets FrPer i Buskerud for sitt engasjement som ombudsmann. Nå vil han ta det samme engasjementet videre til alle Norges fylker.

– Nå som vi nærmer oss kommunevalget er det viktig å reise rundt og besøke og lytte til folk der de bor. Jeg har tatt initiativ overfor alle gruppeledere og lokallagsledere i FrP til å sende meg innspill til enkeltsaker vi bør se nærmere på, og det er et arbeid jeg gleder meg til å ta fatt på, avslutter Helgheim.

Har du en sak du gjerne vil at Jon skal ta tak i? Ta kontakt på e-post jon.engen-helgheim@stortinget.no med kopi til andreas.r.k.jacobsen@stortinget.no og oda-therese.gipling@stortinget.no.