Foto av Roy Steffensen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Vil redde ungdom fra «Luksusfellen»

Roy Steffensen er opptatt av at ungdom må lære mer om personlig økonomi. Nå har han fått prøve seg som lærer i faget.

– Onsdag 10. november fikk jeg undervise 10. klasse på Bjørnholt skole i Oslo om personlig økonomi, sammen med Econa og prosjektet Økonomiglede. Det var en spennende erfaring, sier Steffensen.

Økonomiglede er et undervisningsopplegg for ungdomsskolen, og bygger på Kunnskapsløftets kompetansemål i samfunnsfag og matematikk.

– Vi ser at rundt halvparten av de mellom 18 og 20 år ikke klarer å plukke ut det beste av tre lånetilbud, og at de sliter med å forklare hva rente er. Samtidig stiger inkassosakene på unge under 25 år kraftig. Derfor må det gjøres en innsats for å lære ungdom om personlig økonomi, sier Steffensen.

Større fokus på personlig økonomi

I februar 2017 gikk startskuddet for Econas undervisningsopplegg, og de har nå over 100 frivillige økonomitrenere klare for å besøke ungdomsskoler i utvalgte geografiske områder. De utvider gradvis slik at alle landets skoler etter hvert kan få besøk av Econas økonomitrenere.

– Mer kunnskap om personlig økonomi er viktig for å hindre rekruttering til luksusfellen, og i arbeidet med fagfornyelsen har vi fått på plass at temaet skal ha større plass i skolen enn i dag, sier Steffensen.

Undervisningsopplegg tilpasset elevene

Økonomiglede skal fremme glede over å tilegne seg kunnskap om økonomi. Mange opplever økonomi som vanskelig, og et viktig formål med prosjektet er å formidle økonomi med engasjement, på et språk elevene forstår og kjenner seg igjen i. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i elevenes liv der de er nå, og gir dem innsikt og konkrete verktøy for å ta styring i egne liv.

– Det var en interessant erfaring å stå i et klasserom. Forhåpentligvis fikk elevene lært litt om penger, renter, kredittkort, lån, prioritering og planlegging, slik at vi slipper å se noen av dem på «Luksusfellen» om noen år, sier Steffensen.