Foto av Helge Andre Njaastad

Foto: FrP

Enighet om statsbudsjettet

Etter mange timer rundt forhandlingsbordet har regjeringspartiene kommet til enighet med KrF om statsbudsjett for 2019.

Helge André Njåstad har ledet forhandlingene for FrP på Stortinget, og han legger ikke skjul på at han var skeptisk før forhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF startet.

– KrF har brukt mye tid på å snakke ned FrP i høst, og vi har merket oss at KrF stemte for å endre tax free-ordningen i Stortinget i dag, samtidig som vi satt i forhandlinger om statsbudsjett. Det er ingen hemmelighet at det finnes spenninger mellom oss og KrF, sier Njåstad, men legger til:

– Budsjettet regjeringen la frem var et godt budsjett med gode FrP-satsinger, som kutt i eiendomsskatt, kutt i elavgift og kutt i personbeskatning. For FrP er det viktig å legge til rette for vekst og verdiskaping. Alt dette har vi sikret flertall for i forliket med KrF, sier Njåstad.

Krevende forhandlinger

I sitt alternative budsjett ville KrF øke skatter og avgifter med nær ni milliarder. Og pengene hentet de blant annet ved å øke avgiftene på viktige FrP-saker, som økte bilavgifter, dyrere bensin og diesel, kutt i tax free, og økte avgifter på alkohol og flyreiser.

– KrFs alternative budsjett var ikke akkurat noe frieri til FrP. Den største FrP-seieren er helt klart at ingen avgifter øker i dette budsjettet. Vi har stått knallhardt på at det ikke skal innføres nye avgifter for å skaffe inndekning for KrFs ønsker, sier Njåstad.

Press på bilavgifter

Njåstad er glad for at forliket nå slår fast at bilavgiftene ikke endres, at eiendomsskatten skal kuttes og at vi styrker politi og forsvar.

– FrPs profilsaker i budsjettet ligger heldigvis fast. I tillegg har KrF og regjeringspartiene blitt enige om å legge til rette for å stanse utflaggingen av Color Line. Det er en stor seier for FrP, sier Njåstad.

Nasjonalt eldreombud

For FrP har kampen for et eldreombud vært en gjenganger. I høstens budsjett fikk vi gjennomslag for å innføre eldreombud, og med KrFs bistand blir ordningen styrket, og eldreombudet blir nå et eget ombud med samme modell som barneombudet.

– At eldre og pårørende nå får et eget ombud de kan henvende seg til gjør meg glad. Eldre fortjener en varm og verdig omsorg, og svikt i eldreomsorgen opprører meg. Med dette styrker vi eldres rettigheter betydelig, sier Njåstad.

Mer informasjon om forhandlingsresultat og endelig budsjett:

Endelig oversikt over endringer i budsjettpostene finner du her.
Sammenfatningen av verbaler og merknader til budsjettet finner du her.