Foto av Siv Jensen

Foto: FrP

FrP sier nei til FNs migrasjonsplattform

– Innvandringspolitikken må styres i Norge, fastslår partileder Siv Jensen.

Fremskrittspartiet ønsker ikke at Norge skal slutte seg til FNs migrasjonsplattform (Global Compact), som skal signeres i Marrakech 10.-11. desember. Som følge av at FrP ikke fikk gjennomslag i regjering for sitt primærstandpunkt om ikke å slutte seg til avtalen, har man valgt å ta ut dissens.

– For FrP er det avgjørende at regjeringen beholder alle verktøy for å kontrollere innvandringen. Det er usikkert hvilket press vi utsetter Norge for ved å slutte oss til plattformen. Derfor mener FrP at regjeringen bør være føre var, og ikke slutte seg til plattformen, sier partileder Siv Jensen.

Må ha nasjonal kontroll

Partilederen understreker viktigheten av at innvandringspolitikken skal styres i Norge, og at FrP ikke ønsker å tilslutte seg en plattform som på sikt kan undergrave nasjonal suverenitet på dette området.

– Selv om plattformen slår fast at landenes handlingsrom i innvandringspolitikken ikke skal begrenses som følge av den, kan både FN og andre land kan finne elementer i plattformen for å legge press på innvandringspolitikken. Det er en usikkerhet vi mener det er viktig å synliggjøre gjennom en dissens. For FrP er det viktig at det ikke skal være tvil om at det er Norge som har full kontroll over egen innvandringspolitikk, også i fremtiden, sier Jensen.

Ønsker ingen liberalisering

Justisminister Tor Mikkel Wara forutsetter at Norge ikke vil påta seg noen forpliktelser til å liberalisere innvandringspolitikken ved å slutte seg til avtalen.

– Plattformen er ikke juridisk bindende og det er fortsatt nasjonale myndigheter som har kontroll over egen innvandringspolitikk. Vi vil derfor holde fast på en regulert og kontrollert innvandring til Norge og vi skal selv beslutte hvem som skal få opphold her. FrP i regjering legger til grunn at vi ikke påtar oss noen forpliktelser til å liberalisere innvandringspolitikken, sier Wara.

Partilederen understreker at når Norge slutter seg til plattformen blir det viktig for FrP at den brukes til å fremme norske interesser som rask retur og samarbeid.

– Slik kan vi få stoppet strømmen av migranter fra Afrika til Europa. Vi må fortsatt sikre en streng og ansvarlig innvandringspolitikk i Norge, sier Jensen.