Foto. Siv Jensen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Lover kamp for FrPs kjernesaker

Partileder Siv Jensen er glad for at KrF har valgt bort venstresiden. Samtidig lover hun kamp for FrPs kjernesaker.

– Vi har levert mye god politikk i samarbeid med KrF. Helsekøene går ned og valgfriheten går opp, vi bygger mer vei og bane enn noen gang før, og vi har sikret balanse mellom en streng innvandringspolitikk og en god integreringspolitikk, sier Siv Jensen.

Partilederen slår imidlertid fast at hun ikke vil forskuttere en regjeringsutvidelse.

– For FrP er politikken viktigst. Vi vil ikke ha makt for maktens skyld. Derfor kommer vi til å bruke tid på å sikre at FrPs kjernesaker blir ivaretatt dersom KrF skal inn i regjering, sier Jensen.

I sin tale til FrPs høstkonferanse sa Jensen at den siste måneden har vært en berg- og dalbane i norsk politikk hvor retningen i norsk politikk kunne blitt snudd tvert om.

– KrFs veivalg kunne ledet til en regjering som ville bygget mindre vei, økt skatter og avgifter, gitt folk flest mindre valgfrihet og ført en naiv innvandringspolitikk. Slik gikk det heldigvis ikke, sa Jensen.

Gikk i rette med Bondevik

I talen trakk Jensen frem at hun har følt på et sterkt ønske om å forsvare FrPs velgere og politikere, samtidig som hun har sett på det som viktig å respektere den interne prosessen i KrF.

– Det har ikke vært lett å stå på sidelinjen. Kjell Magne Bondevik har ødelagt samarbeidet på ikke-sosialistisk side tidligere, og han klarte det nesten denne gangen også, sa Jensen.

Partilederen uttrykte også skuffelse over at Hareide heller ville samarbeide med Arbeiderpartiet.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Knut Arild Hareide. Men han har tatt et aktivt valg om å gå en annen vei. Det har skuffet meg etter så mange år med godt samarbeid. Det er helt rimelig og fornuftig at han ikke er med i de kommende forhandlingene, sa Jensen.

– Tiden må være inne for å slutte å sette merkelapper på FrPs politikk og politikere, og jeg ønsker at vi nå møtes med mål om å snakke om politikk som forener oss, la hun til.

Regjering er et verktøy for gjennomslag

– FrP er klare for å samarbeide, og vi skal gjøre nødvendige avklaringer internt slik at vi kan forhandle om en flertallsregjering. Men for oss er det politikken som veier tyngst. Ingen må tro at vi står klare for å innfri alle KrFs ønsker. Vi sitter ikke i regjering bare for være i regjering. For oss er regjeringsmakten et verktøy for å få gjennomslag for mer FrP-politikk, sa Jensen.

Partilederen ramset opp en rekke saker som er viktige for FrP fremover, og trakk frem bedre veier, eiendomsskatt og valgfrihet.

– Vi vil bygge mer vei og bane, ikke mindre. Vi mener familier skal betale mindre eiendomsskatt, lavere avgifter og å få beholde mer av egne penger. For FrP er det viktigst at innbyggerne får hjelpen de trenger, ikke hvem som skal gi den hjelpen. Det er en styrke med mangfold og valgfrihet. Derfor vil vi hylle velferdsinnovatører, sa Jensen.

– Vi må ha kontroll over grensene

Partilederen slo fast at innvandringspolitikk er en soleklar kampsak for FrP fremover.

– Norge hadde en liberal og uansvarlig innvandringspolitikk under de rødgrønne. Nå har vi en streng og ansvarlig politikk, som sørger for at vi har kontroll over egne grenser og vårt eget samfunn. Det er ene og alene på grunn av Fremskrittspartiet, sa Jensen.

Jensen la vekt på viktigheten av å ha kontroll over egne grenser og at det stilles krav til de som kommer hit.

– Innvandrere må integreres på en god måte og få seg en jobb, skaffe seg en fremtid og bidra til samfunnet, ikke leve av det, sa hun og la til:

– Vi står fjellstøtt på de tradisjonelle, norske verdiene. Likestilling og ytringsfrihet er verdier vi skal forsvare, ikke feie under teppet i møte med Hamas og andre ytterliggående meninger. Vi skal være stolte av Norge, våre innbyggere og vår historie. Det er ingen som skal kunne si at vi er annenrangs borgere med dette verdisynet, fastlo Jensen. 

Her kan du se opptak av hele talen til Siv Jensen: