Foto. Silje Hjemdal

Foto: FrP

Mer idrettsglede med FrP

FrP i regjering vil gi full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg også i 2018. – En gledelig beskjed å kunne gi til mange norske lokalsamfunn, sier Silje Hjemdal.

Regjeringen går inn for at lokale idrettslag og foreninger får full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg også i 2018.

– Nå kan idrettslag rundt om i landet konsentrere seg om det de kan best, nemlig å skape idrettsglede, i stedet for å bruke energi på å finansiere utgifter de hadde håpet på å få dekket, sier Silje Hjemdal.

100 prosent innvilgelse med FrP

I nysalderingen av statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 19 millioner kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Dette vil gi alle søkere full innvilgelse av sine godkjente søknadsbeløp i 2018.

Siden FrP kom i regjering i 2013 har samtlige søkere hvert år fått full innvilgelse av sine godkjente søknadsbeløp. 2018 blir intet unntak.

– Med nye idrettsanlegg kan Sølvi fra Søgne lære seg å stå på ski og Truls fra Tromsø kan spille seniorfotball. Idrettsanlegg gir økt aktivitet og idrettsglede over hele landet. Det er ofte lokale idrettslag og -foreninger som i stor grad bidrar til bygging av anlegg, og det bør vi legge mest mulig til rette for at de kan fortsette med, sier Hjemdal.

Stor søknadsmengde

Samlet søknadsbeløpet for 2018 er betydelig større enn tidligere år. Summen av de ti største søknadene utgjør for eksempel drøyt 100 millioner kroner i 2018, mot knappe 50 millioner kroner i 2017.

– Søknadsbeløpet for 2018 var ekstra stort, noe som viser stor evne og vilje til å bygge anlegg blant lokale idrettslag. Det tror jeg i stor grad skyldes at FrP i regjering har arbeidet hardt for å sikre forutsigbare rammebetingelser for lokale idrettslag og foreninger som påtar seg å investere i idrettsanlegg til glede for folk flest. Da er det ekstra gledelig å kunne innvilge full momskompensasjon for disse også i år, sier Hjemdal.