Foto. Morten Stordalen

Vedlikeholdsetterslepet reduseres med FrP

– Det er like viktig å ta godt vare på veiene vi allerede har som det er å bygge nye, sier samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen.

Over flere tiår har det bygd seg opp et betydelig etterslep på veivedlikeholdet i Norge. Den utviklingen er nå snudd.

– Etter at FrP kom inn i regjering har bevilgningene til økt veivedlikehold betydelig. Det gjør at vi kan bygge ned det betydelige etterslepet, og vi satser på godt vedlikehold både på riks- og fylkesveier. Denne satsingen fortsetter i statsbudsjettet for 2019, og vedlikeholdsetterslepet skal reduseres ytterligere, sier Morten Stordalen.

Styrker trafikksikkerheten

Stordalen mener at et godt vedlikehold av veiene er det viktigste vi kan gjøre for trafikksikkerheten.

– Med god kvalitet på veiene bør vi også kunne sette opp fartsgrensene, ikke bare på motorvei, men også på riks- og fylkesveier. Det er viktig at vi også i Norge får fartsgrenser som er tilpasset veiens standard, sier Stordalen.

Binder Norge sammen

I tillegg til økte bevilgninger til veivedlikehold satser man i statsbudsjettet betydelig på utbygging av nye møtefrie hovedveier. Veiselskapet Nye Veier bygger ut nye strekninger på E6, E18 og E39 i raskere tempo og til lavere kostnader enn tidligere.

– Tidligere ble norske hovedveier bygget ut stykkevis og delt. FrP og regjeringen sørger nå for sammenhengende utbygging av hovedveier slik at vi kan få etablert et høyhastighetsveinett som binder landsdelene våre sammen, sier Stordalen.