Kari Kjønaas Kjos. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Et godt nytt år for kommuneøkonomien i 2019

– En styrket økonomi i kommunene er ikke tilfeldig. Det er et direkte resultat av regjeringens økonomiske politikk, understreker kommunepolitisk talsperson Kari Kjønaas Kjos.

De siste fem årene har finansminister Siv Jensen bevisst kuttet i skatter og avgifter for å oppmuntre til vekst i norsk økonomi. Dette ser vi nå resultatet av. Nye tall fra SSB viser rekordhøye skatteinntekter til staten.

– Jeg håper at de rødgrønne noterer seg at kutt i skatter har ført til økninger i skatteinntektene. Lavere skatt betyr mer verdiskaping. Med dette håper jeg at vi en gang for alle kan bli enige om at høye skatter ikke er løsningen, sier Kjos.

Økte skatteinntekter til stat og kommune

I løpet av de 10 første månedene i 2018, har staten og kommunene samlet inn 713 milliarder kroner i skatt. Det er en økning på 8,4 prosent fra samme periode i fjor.

– Dette gir en god indikator for hvordan skatteinntektene kommer til å bli i 2019, sier Kjos.

Rekordfå kommuner på ROBEK-lista

Regjeringens budsjettforslag setter kommunesektoren i stand til å styrke viktige velferdstjenester. Det legges særlig vekt på å styrke den tidlige innsatsen i skolen, bedre tilbudet til rusavhengige, og opprusting og fornying av fylkesveinettet.

– Kommunesektoren har hatt en sterk realvekst i sine frie inntekter under denne regjeringen, og har et godt økonomisk fundament. Dette har gitt gode netto driftsresultater, og det har aldri vært registrert så få kommuner i ROBEK som i 2018, sier Kjos.

– Gi mest mulig tilbake til innbyggerne

Regjeringen fortsetter å prioritere bedre offentlige tjenester gjennom forutsigbare rammer for kommunesektoren. Etter et godt budsjettforlik med KrF er kommunesektoren ytterligere styrket i 2019. Veksten i de samlede inntektene anslås etter forliket til 2,8 milliarder kroner.

– Mitt største ønske for 2019 er at kommunene gir mest mulig tilbake til innbyggerne sine når skatteinntektene og økonomien er god. Disse kommunene skal ikke sette pengene på bok, men bruke de til å styrke tjenestetilbudene, redusere eiendomsskatten og legge til rette for arbeidsliv og næringsliv, avslutter Kjos.