Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

Flere skal få oppfylt familiedrømmen

Mange kreftrammede kvinner har tidligere fått familiedrømmen knust, fordi de ikke har økonomi til å betale en høy egenandel for å fryse ned egg på kort varsel. Nå fjerner FrP egenandelen.

I statsbudsjettet for 2019 har FrP fått gjennomslag for å endre fortolkningen av lovverket, slik at infertilitet etter behandling av alvorlig sykdom nå blir sett på som en følgeskade. Det sikrer full offentlig finansiering for kvinner som ønsker å fryse ned egg.

– Unge kvinner skal ikke få familiedrømmen sin knust fordi de ikke har råd til å fryse ned egg. Alvorlige sykdommer er krevende nok i seg selv, om man ikke må lukke døren for å få barn for evig og alltid i tillegg, sier helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Urimelig egenandel

Kvinner har hittil fått tilbud om å ta ut egg dersom en medisinsk behandling for alvorlig sykdom kan gå ut over fertiliteten. I fjor sørget regjeringen for at uthenting, frysing og oppbevaring av egg ble dekket av staten. Men for hormonbehandlingen i forkant av uthentingen, har kvinnene måttet betale en egenandel på 17 416 kroner.

– Når man har fått en kreftdiagnose må egguthenting starte umiddelbart, og på kort varsel rekker ikke alle å spare opp penger til å dekke kostnadene det medfører. Egenandelen fører derfor til at mange kvinner velger bort fertilitetsbevarende behandling, selv om de egentlig ønsker å få barn. FrP mener at dette er urimelig, og sikrer nå full offentlig finansiering, sier Bruun-Gundersen.

Viktig støttetiltak for kreftrammede

Årsaken til at man har hatt en egenandel for hormonbehandling har vært begrunnet i en sammenligning med assistert befruktning. Bruun-Gundersen påpeker imidlertid at det er en vesentlig forskjell på voksne par som ønsker å få barn, og unge kvinner som uforutsett blir rammet av sykdom som kan skade eggene.

– Støtteordninger for unge kreftrammede kvinner kan ikke sammenlignes med assistert befruktning for voksne par som har både tid og råd til å planlegge en graviditet. FrP mener at unge kvinner som blir belastet med en alvorlig sykdom som går ut over evnen til å få barn, skal få dekket alle kostnader med å fryse ned egg dersom de ønsker å holde muligheten for å få barn senere i livet åpen. Det skulle bare mangle, fastslår Bruun-Gundersen.

– Vil bety mye for mange

I organisasjonen Ung Kreft sto jubelen i taket da det ble klart at det offentlige i fremtiden vil kunne ta hele regningen for fertilitetsbevarende behandling. Daglig leder Annika Fallsen Huhtala sier til VG at mange synes det er tyngre å få beskjed om at man ikke kan få barn, enn at man er rammet av kreft.

– Dette vil bety mye for mange. Det er ofte unge kvinner, som kanskje også er studenter, som dette gjelder. I denne gruppen er det ikke alle som har 17 000 kroner på konto til å betale for dette, sier Huhtala til VG.