Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

FrP sier tydelig nei til FNs migrasjonsavtale

– Det er ingen andre enn norske politikere som skal styre norsk innvandringspolitikk, fastslår Jon Helgheim.

Innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim sier tydelig nei FNs migrasjonspakt og mener at land som signerer denne avtalen lar FNs ønsker om en mer liberal innvandringspolitikk vinne frem.

– Jeg mener at Norge må si tydelig nei til å signere denne avtalen, og den oppfatningen er det flere og flere land som lander på. I tillegg til USA, har så langt Australia, Polen, Tsjekkia, Ungarn, Israel, Japan, Estland, Makedonia, Bulgaria, Italia og Østerrike varslet at de ikke vil signere FNs migrasjonsavtale, klargjør Helgheim og legger til:

– For Norge er det langt større ulemper enn fordeler ved å signere denne avtalen. Regjeringen burde derfor gjøre slik FrP ønsker, nemlig å la være å signere denne avtalen.

Bindende formuleringer

Selv om FNs migrasjonsavtale ikke er juridisk bindende, oppfatter Helgheim at avtalen kan bli oppfattet som bindende, og at det vil være et argument for å plusse på allerede generøse ordninger for innvandrere i Norge.

– I avtalen står det at partene skal samarbeide for flere og bedre veier til lovlig migrasjon, samt at det ligger sterke føringer på at det skal bli enklere å både få opphold og tilgang til rettigheter for migranter. Dette går helt på tvers av FrPs innvandringspolitikk, sier Helgheim.

Helgheim påpeker at å forenkle prosessene for familiegjenforening, slik det omtales i FNs migrasjonsavtale, er stikk i strid med FrPs politikk og regjeringsplattformen.

– Vi kan for all del ikke gjøre det enklere å få familiegjenforening med de ordningene vi har i dag, snarere tvert i mot. Vi må kreve at alle familier som ønsker å gjenforenes i Norge, skal klare å forsørge seg selv, fastslår han.

Truer pressefriheten

FrP har i saken om FNs migrasjonsavtale valgt å ta dissens i regjering. Det betyr at partiet er imot at Norge skal legge igjen sin signatur på avtalen 10. desember.

Helgheim mener at noe av det mest skremmende med denne avtalen er at mottagerlandene nærmest forplikter seg til å omtale innvandring i positive ordeag, blant annet ved å fjerne støtte til medier som ikke er tolerante ovenfor innvandringsprosjektet.

– At staten skal legge føringer på hvordan innvandringsspørsmål skal omtales, tyder på at land som ikke har pressefrihet, slik som Saudia Arabia og Iran, har fått stort gjennomslag i avtalen. Dette er helt uakseptabelt. Norge bør gjøre slik FrP vil, nemlig å droppe hele migrasjonsplattformen, avslutter Helgheim.