Siv Jensen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

FrPs kjernesaker er viktigst

Landsstyret i FrP åpnet i dag for forhandlinger med H, V og KrF om en mulig flertallsregjering.

– Det er mye som forener Høyre, FrP, Venstre og Krf, men det er også politiske områder som er vanskelige. FrP er villige til å sette oss ned ved forhandlingsbordet for å konkret forhandle om en mulig flertallsregjering. Det er helheten som til slutt vil avgjøre om det er mulig å komme i mål, sier Siv Jensen.

Partiets forhandlingsutvalg, som består av Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Hans Andreas Limi, har siden slutten av november snakket med de tre andre partiene for å avklare om det er grunnlag for å innlede konkrete politiske forhandlinger om en flertallsregjering.

Siv Jensen sier at prioriteringene fra FrP klare, og at det er gjennomslag på partiets kjernesaker som er viktigst.

– For oss handler dette om politikk. Skal vi komme i mål med en flertallsregjering, må vi få klare gjennomslag for viktige saker for FrP. Våre viktigste prioriteringer er strengere innvandringspolitikk, bedre veier, trygg eldreomsorg og lavere skatter og avgifter, sier Jensen.

Nestleder Ketil Solvik-Olsen vil under forhandlingene inngå i partiets forhandlingsutvalg.

En eventuell ny regjeringsplattform vil bli lagt frem for landsstyret for endelig vedtak.