Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

Laveste innvandringstall siden 2006

Prognosene for 2018 ligger an til å gi de laveste tallene vi har hatt på asyltilstrømning, kvoteflyktninger og familiegjenforente siden 2006. – FrPs strenge innvandringspolitikk virker, fastslår Jon Helgheim.

– Vi har i lengre tid hatt lave asyltall, men nå ser vi også at det totale antallet som kommer relatert til flukt stuper kraftig. Dette er gledelige resultater og en konsekvens av målrettede innstramninger. FrP har lovet velgerne streng innvandringspolitikk og dette har vi levert på. Nå kommer resultatene, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim.

Over 50 tiltak gir stor effekt

Helgheim påpeker at de lave ankomsttallene ikke er en tilfeldighet, men et resultat av regjeringens strategiske og strenge innvandringspolitikk.

– Vi har gjennomført i overkant av 50 konkrete innstrammingstiltak som samlet gir stor effekt. Det gjelder eksempelvis strengere regler for familiegjenforening, rask retur av personer uten lovlig opphold og styrket innsats for å avdekke uriktige opplysninger i asylsøknadsprosessen, sier Helgheim.

Høy innvandring utfordrer bærekraften

Den sittende regjering har opplevd norgeshistoriens høyeste asyltilstrømning. Derfor har det vært viktig for regjeringen å også levere tidenes integreringssatsing. Helgheim påpeker at god integrering betyr å stille krav og forventinger til de som kommer til Norge. Skal bærekraften i Norge opprettholdes, må innvandringen ned og integreringen må gå bedre.

– Innvandringen må minimaliseres, spesielt fra ikke-vestlige land, og vi må føre en strengere integreringspolitikk. I dag er både vår økonomiske og kulturelle bærekraft truet av en altfor høy innvandring over mange år. FrP i regjering har bremset noe av den uheldige utviklingen, men vi er ikke i mål, sier Helgheim.

Hjelper flere med færre ankomster

Færre asylsøkere og lavere innvandring medfører lavere offentlige utgifter. I stedet for å bruke store summer på personer som ikke burde være her, gir en streng innvandringspolitikk rom for å hjelpe flere av de som trenger det mest.

– Det er de totale ankomsttallene som betyr noe, og de er nå lavere enn på svært lenge. Nå har vi mye bedre kontroll over hvem som kommer. I tillegg kan vi frigjøre midler til å hjelpe mer i nærområdene for å redusere årsakene til at folk migrerer, sier Helgheim.