Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

Migrasjonsavtalen til Stortinget

FrPs Jon Helgheim gir ikke opp kampen mot FNs migrasjonsavtale.

Den globale migrasjonsplattformen skal etter planen vedtas på et møte i FNs generalforsamling i New York 19. desember. Nå har imidlertid regjeringen varslet at saken skal opp i Stortinget før signeringen.

- Det er bra at regjeringen vil komme til Stortinget å redegjøre for situasjonen. Flere kritikere har ment at det grenser til det udemokratiske at myndighetene vil tilslutte seg en så kontroversiell avtale, uten at nasjonalforsamlingen er involvert. Jeg mener det er selvsagt at Stortinget får denne saken nå, slik at de folkevalgte blir informert og få en anledning til å si sitt, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann for FrP.

- FrPs mål er å stanse Norges signering av avtalen. Når regjeringen kommer til Stortinget for å redegjøre, så åpner det seg en mulighet for at Stortinget faktisk må ta stilling og stemme over avtalen. Et annet alternativ kan være at man krever en konsekvensutredning. FrP er overbeviste om at denne avtalen ikke sikrer Norges interesser, derfor er vi så engasjerte i dette, sier Helgheim.

Det er utenriksminister Ine Marie Søreide som møter i Stortinget 13. desember for å orientere Stortinget.

- Jeg mener det er en seier for demokratiet at Stortinget nå får en redegjørelse om saken. All den tid det er stor usikkerhet og uenighet om hvilke konsekvenser og forpliktelser avtalen kan føre til, må vi ha en demokratisk prosess rundt dette. Det får vi nå, sier Jon Helgheim.