Foto av Ulf Leirstein

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Politisk narrespill fra de rødgrønne

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein er ikke nådig mot Arbeiderpartiets mistillitsforslag mot regjeringen.

- For å være helt ærlig synes jeg dette er et politisk spill som levner de rødgrønne partiene liten ære. Regjeringen har brukt milliarder på å øke sikringen av viktige samfunnsobjekter, de rødgrønne brukte ikke én krone, sier Ulf Leirstein, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Bakgrunnen for striden er den såkalte objektsikkerhetsforskriften som forutsatte at det ble gjort sikkerhetstiltak rundt viktige samfunnsobjekter og installasjoner, med tanke på terror, sabotasje og krig. En rapport fra Riksrevisjonen fra juni i år, konkluderte med at grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret fortsatt var mangelfull.

Objektssikkerhetsforskriften fra 2010 la til grunn at gjennomføringen av sikkerhetstiltak skulle være gjennomført senest tre år senere, altså i 2013.

- Faktum er at den rødgrønne regjeringen ikke foretok seg noe på dette området inntil de gikk av i 2013. Det er Høyre- og FrP-regjeringen som har iverksatt arbeidet med objektsikring. Det som virkelig er interessant i denne saken er hvorfor det ikke ble gjort noe som helst i perioden 2010-2013, sier Leirstein.

Samtidig ble det slått fast i 2010 at de nye bestemmelsene ikke seg selv skulle innebære nye kostnader. Lenger fra sannheten var det vanskelig å komme.

- Det at man ikke trodde dette ville koste penger, viser bare hvor virkelighetsfjerne de rødgrønne faktisk var. Dagens regjering har satt av over 7 milliarder kroner til beredskapstiltak på sivil side og 9,9 milliarder kroner til sikring i forsvarssektoren. De rødgrønne bestemte seg for sikring av viktige objekter - regnet med at det ikke kom til å koste én krone - og foretok seg fint lite på tre år, sier Leirstein.

Ulf Leirstein er klar på at det vil ta flere år og flere milliarder til for å komme i mål med sikringen. Politiet venter at sine viktigste objekter er sikret innen 2020, mens Forsvaret trenger ytterligere noen år. Statsminister Erna Solberg har erkjent at Stortinget burde ha vært bedre informert om at det vil ta lengre tid og koste mer enn det som forutsatt av den forrige regjeringen.

- Den kritikken stiller FrP seg bak, og jeg skulle gjerne sett at dette var på plass i dag. Når det er sagt, så gjør vi faktisk noe med saken. De rødgrønne satt på sin side et mål med urealistisk kort tidshorisont og bevilget ingen penger til dette. Jeg tror folk selv fint kan gjøre seg opp en mening om hvem som egentlig fortjener å bli møtt med mistillit i denne saken, sier han.

Eksempler på sikringstiltak regjeringen har bevilget penger til er beredskapssenter for politiet til 2,6 milliarder kroner, erstatning av Forsvarets radiolinjenett med fibernett til en kostnad på 900 millioner kroner og sikring av Ørlandet flystasjon. Her ble det i 2017 blant annet inngått en kontrakt på 1,1 milliarder kroner for bygging av 12 doble sheltere til beskyttelse av de nye F-35-flyene.