Foto av Morten Wold

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Vil gjerne ha James Bond til Norge

Som resultat av refusjonsordningen for film, kan neste James Bond-film spilles inn i Norge i 2019. – Det vil fremme norsk turisme og næring, sier FrPs Morten Wold.

- Jeg ønsker både James Bond og Hollywood velkommen til Norge, sier kulturpolitisk talsperson i FrP Morten Wold.

FrP i regjering innførte insentivordningen for film i 2015. Ordningen skal trekke store internasjonale filminnspillinger til Norge. I søknadsbunken for 2019 er blant annet produksjonen av neste James Bond film.

- For FrP er kulturpolitikk på mange måter næringspolitikk. Vi opprettet ikke insentivordningen for å gi filmsektoren fordeler fremfor andre sektorer, men fordi det bidrar positivt til norsk næringsliv og norsk turisme. Hvis den neste James Bond-filmen spilles inn i Norge, er det storslått reklame for Norge som reisedestinasjon og bidrar godt til omsetning som ofte skjer i distriktene, sier stortingsrepresentant Morten Wold.

- Gjør Norge konkurransedyktig

Filmstøtteordningen gir 25 prosent utgiftrefusjon for internasjonale filminnspillinger i Norge. Flere land, blant andre New Zealand og Island, har lignende ordninger.

- FrP har i mange år vært en pådriver for å få internasjonale filmproduksjoner til Norge gjennom en attraktiv insentivordning. Vi har storslått natur i Norge, men vi må innse at vi ikke er alene i verden om dette. Vi konkurrerer med blant andre New Zealand og Island i filmmarkedet. Begge disse landene har insentivordninger for filminnspilling, og da bør vi legge til rette for at vi konkurrere med dem på like vilkår, sier Wold og fortsetter:

- De store filmselskapene er rett og slett nådeløse i den forstand at de kun vil lage film i de landene som har insentivordninger som dette. Ordningen er rett og slett en virkelighetsorientering som gjør Norge konkurransedyktig og attraktivt i et hett filmmarked, sier Wold.

Fremmer turisme og næringsliv

I England viser en studie at eksponering gjennom film og TV sørger for ikke mindre enn ti prosent av de årlige besøkene til landet.

- All erfaring internasjonalt tilsier at ordningen genererer næringsvirksomhet i distriktene og inntekter til staten. Norge har uante muligheter som innspillingsland og turistmål. Tidligere har vi gått glipp av store muligheter for å få internasjonale film- og næringslivsprosjekter til Norge fordi staten har vært tilbakeholden med å legge til rette for prosjektene. Nå er vi fremoverlente. Jeg ønsker både James Bond og Hollywood velkommen til Norge, sier Wold.