Foto. Morten Stordalen

Foto: FrP

Bompengegjennomslag for FrP

I den nye regjeringsplattformen har FrP fått gjennomslag for en betydelig reduksjon i bompengebelastningen for norske bilister.

Å få redusert bompengebelastningen for bilistene har vært en av de viktigste punktene for FrP i regjeringsforhandlingene.

– Den nye regjeringsplattformen reduserer bompengebelastningen og det hadde aldri skjedd uten press fra FrP, sier samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen.

Fradrag for bompengeutgifter

Ett av punktene i plattformen slår fast at regjeringen vil innføre fradrag for bompengeutgifter.

– Rent konkret hvordan dette vil se ut gjenstår å utforme, men det vil være kjærkomment for de som kanskje må kjøre gjennom flere bommer hver dag, sier Stordalen.

Takstene skal ned

FrP har tidligere fått på plass en kompensasjonsordning på 500 millioner kroner for å redusere bomtakstene i bommer utenfor de store byene. Nå skal denne dobles.

– Dette vil resultere i enda lavere takster. Samtidig er vi blitt enige om at bompengeandelen i nye veiprosjekter skal ned. Arbeidet med å effektivisere bompengesektoren skal fortsette for å ytterligere redusere belastningen, sier Stordalen.